Интервюта и коментари

Никола Филчев

Разбойническата приватизация остави без бъдеще много поколения българи

13:17 | 18 Февруари 2020 г.
Професор Филчев, какво си помислихте, като чухте, че главният прокурор Иван Гешев погва с четвърт век закъснение виновниците за това, което хората наричат "големия грабеж на държавата?
 
Свидетели сме на нещо, което не е ставало от 30 години. За пръв път по време на мъчителния преход има истинско, а не мнимо, взаимодействие между прокуратурата и правителството в борбата срещу престъпността. Очевидно и главният прокурор Гешев, и премиерът Борисов са разбрали, че положението на българите е твърде тежко и е крайно време решително да защитят гражданите от престъпни посегателства.
 
Какво разбирате под "Твърде тежко положение"?
 
Първо, разбойническата приватизация доведе до силна класова диференциация, до дълбоко разделение на обществото на бедни и богати. Обществото стана несправедливо и дори уродливо. Общество, в което обикновеният човек няма бъдеще. В което бедният, малкият човек е на ръба на оцеляването. На второ място, всекидневната битова престъпност залива страната и нанася допълнителни вреди на хората, които едва изкарват насъщния си хляб. Всичко това подтиква управляващите да действат решително за да възстановят, доколкото е възможно, справедливостта в обществото и да избавят хората от битовата престъпност. Прокуратурата и органите на изпълнителната власт – МФ, МВР, ДАНС и другите специални служби – действат активно, енергично в цялата страна. Не жалят усилията си, за да направят по-добър живота на българските граждани. Затова трябва да ги подкрепим и да отдадем заслуженото уважение към труда им. Но също и да ги предупредим, че борбата за законност трябва да се води със законни средства.
 
Защо ми се струва, че това е много важно предупреждение?
 
Нашето общество е изправено пред вечната дилема коя от двете ценности да предпочете – контрола върху престъпността или правата на гражданите. Проблемът е да се намери балансът между защитата на обществото от престъпността и защитата на индивидуалните права на гражданите от посегателствата на самата държава. Днес повечето европейски държави, Америка, Русия и Китай предприемат решителни мерки срещу организираната престъпност, тероризма и корупцията. Но тези мерки не бива да нарушават основните права на човека. Все пак нашият идеал не е държавата на Джордж Оруел от 1984.
 
Да се върнем при проверката на приватизацията. Не е ли прекалено закъсняла?
 
В момента обществото изпитва потребност да се потърси отговорност от виновните за бандитската приватизация. Това донякъде ще възстанови справедливостта и ще върне вярата на хората в държавата. Очевидно управляващите имат политическа воля за тази историческа стъпка. Партия "Атака" също постави въпроса. От тази гледна точка ситуацията е уникална. Най-сетне има шанс българите да видят справедливост. Главният прокурор разпореди да се проверят не само приватизационните сделки, но и изпълнението на задълженията по тези сделки, както и последващия контрол върху приватизацията, който извършват компетентните държавни органи. Ще има трудности от организационен характер. Нужни са много експерти – юристи, финансисти, икономисти, оперативни работници. Нужно е да се разработи обща методика за всички проверяващи органи. Но основната и трудно преодолима пречка е юридическа. За повечето случаи давността за наказателно преследване е изтекла.
 
Тогава?
 
Нужно е да се удължи тази давност. Това означава да се създаде един по-тежък закон и след това да се придаде обратна сила на този по-тежък, по-неблагоприятен за дееца закон. А това е забранено от основен принцип на наказателното право, установен в чл.2, ал.2 от НК: По-тежкият, по-неблагоприятен за дееца закон няма обратно действие. Решението трябва да се търси по-високо конституционно равнище. Нужно е да се промени Конституцията. Съгласно чл. 5, ал. 3 никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването му. Този конституционен принцип претворява разпоредбите на чл. 15 от Международния пакт за гражданските и политическите права и на чл. 7 от Европейската конвенция за правата на човека, които предвиждат освен това, че не може да се налага по-тежко наказание от наказанието, което е било предвидено в момента на извършване на престъплението. С други думи, по-тежкият закон за дееца няма обратно действие.
 
Доколкото разбирам, давността е непреодолима пречка? И никой крадлив приватизатор не може да бъде наказан, че е откраднал предприятие десетки години преди да му побелее брадата?
 
Проблемът е да се увеличи давността за дадено престъпление, след като тя вече е изтекла и след това да се придаде обратна сила на тази по-тежка за дееца норма. Това трудно ще се приеме. Принципът на правна сигурност забранява да се влошава положението на гражданите с обратна сила. Но се допускат изключения от този принцип, когато "целта, която трябва да бъде постигната, изисква това" и ако "бъдат отчетени оправданите правни очаквания на засегнатите страни"– това е съгласно акта на Европейската комисия и решения на Съда на ЕС. А дали ще се приеме такова изключение, ще реши Народното събрание. Имат думата партиите и техните народни представители.
 
Лесно е да се каже.
 
Това е подходяща задача за Съвета по законодателство, ръководен от проф. Герджиков. Там са събрани най-добрите юристи, елитът на българската правна мисъл. Те често се оплакват, че нямат работа. Ето сега е моментът да намерят подходяща юридическа формула, която да обслужи справедливостта. Цялото общество жадува справедливост. Всички искат да се потърси отговорност от виновните за разбойническата приватизация. Нашите брилянтни юристи следва да бъдат на висотата на обществените очаквания. Нека престанат да се замерят с юридически постулати и да отговорят на обществените нужди. Може да го направят и без пари. По изключение. На ползу роду. Между другото, в нашата недавна история има подобен правен казус.
 
Какъв?
 
През 1990 г. законодателят удължи 20-годишната давност "за убийство на две или повече лица" на 35 г. Целта беше да се създаде възможност за търсене на наказателна отговорност от убийците в лагерите в Белене и Ловеч, тъй като давността е изтекла. Този акт на НС породи големи спорове и съпротива. Въпросът беше може ли с обратна сила да се възстанови изтеклата давност за политическите убийства. Тогавашният главен прокурор Мартин Гунев не внесе обвинителен акт за тези престъпления, а поиска тълкуване от Върховния съд. Пленумът на Върховния съд по мой доклад, като съдия там, отхвърли това искане през 1991 г. Главният прокурор Гунев си подаде оставката. Следващият главен прокурор Татарчев внесе обвинителен акт срещу убийците от лагерите, но това срещна съпротива във Военната колегия на Върховния съд.
 
Голяма част от държавното имущество беше приватизирана по времето, когато вие бяхте главен прокурор, нали помните?
 
Приватизацията е процес, при който държавното имущество стана частно. Нашето национално богатство премина в ръцете на малка група хора. По същество приватизацията е социална революция, защото основното съдържание на всяка революция е смяната на собствеността. Да се провери приватизацията, означавало според някои, да се провери самата революция, т.е. смяната на обществено-икономическия строй. Въпросът "законна ли е приватизацията" звучал като въпроса "Законна ли е революцията". Но революциите не се раждат от Конституцията, а въпреки нея. В случая не става дума да се реши, дали приватизацията противоречи на тогава действащата Конституция от 1971 г. Не се подлага на проверка решението да се извърши приватизация, макар че и това би могло да се обсъди. Задачата се по-скромна: да се провери, дали след като вече е решено, приватизацията е извършена съгласно законовите правила или се е изразила в разбойническо разграбване на държавното имущество.
 
Tози въпрос не е ли вече риторичен?
 
Факт е, че преходът у нас доведе до опустошаване на страната – както на икономиката, така и на духовната сфера. Пагубни са промените в здравеопазването, образованието, социалното дело и демографията. Една трета от българите избягаха в чужбина. Преходът беше съпроводен и с небивал упадък на обществения морал и изобщо на духовността. Гражданите масово нарушаваха закона, а корупцията взе застрашителни размери. Организираната престъпност отбелаза буен ръст. Приватизацията у нас протече на два етапа. Първо беше приватизацията на финансовия капитал чрез източване на банките при управлението на Беров и Виденов (1993-1996). При това стотина физически лица присвоиха около 7 милиарда германски марки. Това подготви втория етап – приватизацията на материалните активи на държавата на стойност 30 милиарда долара, за които държавата получи обратно 3 милиарда. Тази приватизация бе извършена основно при управлението на Костов (1997 – 2001) и продължи при управлението на Кобурга (2001 – 2005).
 
Звучи познато.
 
И е вярно. Българската приватизация беше извършена при липсата на ясни правила, а често и против правилата. Държавните обекти се разпродадоха на смешни цени, за жълти стотинки. Приватизацията се превърна в безконтролно, разбойническо разграбване на държавната собственост. Най-големият металургичен комбинат на Балканите "Кремиковци" беше продаден за $1, а действителната му стойност е $1 милиард. Националната авиокомпания "Балкан" беше продадена за $150 000, а действителната й цена е над $100 милиона. БТК беше продадена на офшорна фирма за около 200 милиона евро, а действителната й стойност е към 1,5 – 2 милиарда евро. По същия начин бяха продадени още над 1 100 обекти: металургични, машиностроителни, химически, оръжейни заводи, нефтопреработвателни комбинати, eлектрически централи, пристанища, летища, туристически комплекси и други активи. Разбойническата приватизация на държавното имущество остави поколения българи без бъдеще и без надежди. България се превърна в най-бедната, най-болната и най-необразованата страна в Европа. Затова днес няма пари за заплати, пенсии,здравеопазване, образование и т.н.
 
Какво направи прокуратурата по ваше време, за да потърси отговорност за тази "разбойническа" приватизация?
 
Костов и подчинената му администрация по всякакъв начин пречеха на усилията на прокуратурата да търси отговорност за разграбването на държавата. Това е естествена реакция. Няма премиерът Костов сам да се предаде и да влезе в затвора! Като стана премиер Костов веднага промени ГПК и отне правото на прокуратурата да иска от съда разваляне на незаконните приватизационни сделки, които увреждат държавния интерес. Така държавата остана без защита пред разбойническите набези на костовистите. Още като почнах работа, влязох в конфликт с премиера Костов и му казах в очите: "Прокуратурата служи на държавата, а не на крадливите ти съпартийци!". Тогава той се опита да ликвидира прокуратурата. Заяви ми, че ако продължаваме да се занимаваме с приватизацията, ще превърне прокуратурата в агенция към Министерския съвет, в подчинен нему административен орган. И не само го каза, а и предприе стъпки, за да осъществи намеренията си. Какво аз му отговорих, не е за казване. Затова се принудих да поискам тълкуване от Конституционния съд на разпоредбата на чл. 158, т.3 по въпроса кой е компетентен да извърши "промени във формата на държавно управление" – обикновено или Велико народно събрание. Конституционният съд възприе моето становище, че установените от Конституцията органи на държавна власт (законодателна, изпълнителна и съдебна власт) и връзките, взаимоотношенията между тях може да се променят само от Велико народно събрание.
 
Нима срещу крадливите приватизатори още по ваше време нищо не можеше да се направи?
 
Въпреки съпротивата на правителството на Костов и липсата на правомощия, прокуратурата тогава даде на съд хиляди приватизатори Само през 2002 г. образува 1577 дела за престъпления по служба, свързани с приватизацията. Когато постъпих в прокуратурата заварих неприключени 74 дела за източването на банките, по които Националната следствена служба беше работила 4-5 г. Делата бяха с голям обем – от 50 до 200 тома. За 1 г. приключихме разследването и внесохме обвинителни актове в съда срещу виновните длъжностни лица от банките (изпълнителни директори и други) за раздаване на необезпечени кредити, финансови престъпления, измами и престъпления по служба, длъжностно присвояване. Редица съдии (вероятно добре мотивирани от обвиняемите банкери) връщаха делата многократно на прокуратурата уж за допълнително разследване. При управлението на Кобурга народните представители – също добре мотивирани от обвиняемите банкери отмениха разпоредбата на чл.220, ал. 3 НК. Така престъплението "отпускане на кредит без надлежно обезпечение" беше декриминализирано и отпадна наказателната отговорност за раздаването на необезпечени кредити. Усилията на прокуратурата се оказаха удар във въздуха, поради саботирането от страна на корумпирани съдии и корумпирани политици – депутати.
 
Звучи отчайващо.
 
Един "дребен" случай е показателен за обстановката, в която работеше тогава прокуратурата. В рамките на предварителна проверка на приватизацията на предприятието "Каолин" прокуратурата призова на разпит народния представител от Разград Никола Николов, шеф на кръга "Агнешките главички". Тогава Костов наддаде силен вой. Той беше "началникът на България" – премиер и лидер на управляващата партия СДС и контролираше парламента, олигарсите и медиите. Той не можеше да допусне такова своеволие на прокуратурата. Свика екстрено съвещание на политическото ръководство на СДС и то излезе с декларация, която Костов прочете по телевизията: "Ръководството на СДС подкрепя нашата приватизация и застава зад всеки един от нашите приватизатори, в това число и Николов. Прокуратурата да завърши час по-скоро своята "голяма" проверка, защото в противен случай тя се нарежда до нашия политически противник БСП". Тогава никоя медия не реагира, че премиерът Костов грубо нарушава разделението на властите и накърнява независимостта на съдебната власт. Приеха го за нормално Костов "да дръпне ушите" на главния прокурор.
 
По-важно е, професор Филчев, какво става днес?
 
Днес, при управлението на премиера Борисов, прокуратурата постоянно вика на разпити представители на управляващата партия, повдига им обвинения и ги предава на съд. Някои са дори осъдени. Но Борисов не заплашва съда и прокуратурата, не се заканва, че ще измени конституцията и законите, за да им отнеме правомощията, или че ще извади прокуратурата от съдебната власт. Премиерът Борисов не използва специалните служби, за да подслушва и следи главния прокурор, каквато беше практиката при Костов по мое време. Бившите служители на специалните служби не получават мръсни поръчки – да подслушват и следят главния прокурор, каквато беше практиката, когато шеф на НСС бе гномът Атанасов. А след това същите тези "бивши" ги разработваха за това, че изпълняваха възложената им дейност. С цел да ги държат "за гушата" в положение на зависимост и да не говорят много. Днес няма разработки "Гризачи" и "Хамстери" срещу подслушвачите от НСС, както тогава. Защото днес ги няма Иван Костов и Атанас Атанасов в управлението….Впрочем, още преди двайсетина години – когато беше главен секретар на МВР, генерал Борисов се отнасяше с респект към решенията на съда и прокуратурата и спазваше стриктно закона. Това го твърдя като главен прокурор, който в продължение на 4 г. работеше всекидневно с главния секретар на МВР Борисов.
 
Източник: в-к "Труд"
 

Доц. Венци Божков, УАСГ: Притокът на вода в Югозападна България превишава в пъти питейните нужди (ВИДЕО)

17:51 | 17 Февруари 2020 г.
"Инженерите, които се занимават с водопреносната система в града (ВиК) са повече, отколкото тези, които се занимават с язовирите. Всяка една община трябва да има както ВиК специалисти, така и такива по язовири. Редно е да има поне един, който да контролира и да подсказва на кметовете как да извършват работата по нормативната уредба". С тези думи започна участието си в предаването "Денят на живо с Наделина Анева" преподавателят по инженерна хидрология от Университета  за архитектура, строителство и геодезия, доц. д-р инж. Венци Божков.
 
"От 2000 г. до 2019 – 1395 хидроинженера са се дипломирали. Повечето от тях не се реализират, но дори и да се реализират, на фона на бройката на язовири, всеки хидроспециалист може да отговаря за 50 язовира. Преди можеше да отговаря за до 70 язовирни стени. Може да се окаже, че някои общини ще останат без оператори на язовирните стени. Всичко трябва да се определи на предстоящата категоризация на язовирите. Трябва да погледнат дали това което категоризират е язовир. Това определение се нуждае от прецизиране", сподели той. 
 
 
"Малките водохранилища, ако не отговарят на определението за язовир трябва да отпаднат. Те увеличават бройката на язовирите, добре е да се знае колко са язовирите. Материалът, от който е изградена стената на язовир не може да е критерий, а височина на стената, обем и т.н.
Язовир "Студена" беше пълен през декември 2018 г., загубите по мрежата са логическо обяснение. Нелепо е да се твърди, че водата се източва, отивала е някъде под земята. Притокът, който може да се акумулира в Югозападна България превишава в пъти питейните нужди. Перник, Кюстендил, Дупница, Благоевград страдат защото нямат изградени акумулиращи обеми, а са богат на води район", добави доц. Божков.
 
"Държавата трябва да намери средства, щом иска да има язовири. Никой частник няма да се грижи за язовир, това са социални дейности на държавата. Грях е да разрушаваме язовири, които хората са изградили с много труд. Има програма от 2001 г. където с дадени всички започнати язовири, за да не страдат от безводие населените места.
В новата наредба има доста неща, които не са уточнени. Има какво да се желае от нея, за да улесни работата с водните ресурси. Методиката за минималния допустим отток в реките я няма, отпусканото екологично водно количество отиват за флората и фауната, но не и за хората. Заплащането в сектора може да е решаващо. Имаме общо 20 студента, а сме имали 200, сега са между 20 и 40. Не са се изграждали хидротехнически съоръжения през последните 30 години. Хора с опит да изградят такова съоръжения няма. Има много язовири на хартия, почти 7000, но няма кой да направи нещо значимо, знанието не изчезва, а практическият опит", заяви още доцентът.
 
"Едва ли стипендията от 100 лв ще съблазни студентите, за да дойде някой и да учи за хидроинженер. Една от причина е заплащането. Гледаме по телевизията как хората не получават заплатите си.
В момента имаме едва десетима души, които разполагат с нужния практически опит, за да могат да изградят един язовир. До десет години няма да останат хора с този ценен опит, тъй като всички те ще са в пенсионна възраст", коментира Божков.
 
"Колкото и да е здрава една язовирна стена, винаги има вероятност тя да катастрофира. Затова трябва да се полагат грижи за нея и тя да се ремонтира, за да не се стигне до там. Има хора с дипломи, но не и с опит. Проектирането на язовирите се прави по методика от 1978 г. 60 години никой не си е направил труда да осъвремени данните за валежите и оттока. Виновна е държавата, нейна работа е. Приложенията на тези методики са остарели. Не може да построиш язовир за 5 лева, трябват средства. Колкото и да е здрава всяка язовира стена, може да катастрофира, трябва да се вземат мерки", сподели още доц. Венци Божков.

Кметът на Перник: В средата на март ще започнем да черпим вода от язовир "Бели Искър"

17:26 | 17 Февруари 2020 г.
"Далеч сме да променяме режима, но променихме тенденцията – дъждовете направиха така, че приходите да бъдат повече от оттока. 70/80 см. покачване. Обемът е много нисък, изгражда се съоръжението". Това каза в интервю по телефона в предаването "Денят на живо с Наделина Анева" кметът на Перник Станислав Владимиров. 
 
"Очакваме да се реализира в реалистичен срок, в средата на март да почнем да черпим вода от язовир "Бели Искър". При влажна пролет се надявам да говорим за промяна във водния режим" добави той. 
 
"Ремонтът на язовирната стена е приключил, на водоземната кула продължава. До 10-тина дни ще бъде подменена и част от водопреносната мрежа.  Ще бъде изградено чисто ново трасе извън "Стомана", за да не пилеем водния си ресурс", коментира Владимиров.
 
 
"Не разполагаме с хидроинженер, ползваме различни съвети. Надявам се държавата да помисли за това в дългосрочен план, да се инвестира в специалисти. Столична община засмуква качествените специалисти и за Перник това е голям проблем", сподели още кметът.
 
 

Росен Бъчваров: Наредбата Н-18 е много огнена тема за отношения, които не са регулирани от 20 г. (ВИДЕО)

19:30 | 16 Февруари 2020 г.
Наредба Н-18 е много дискусионна, много огнена тема, имаше 2 основни въпроса за разрешаване. НАП реши да регулира отношения, които не са регулирани от 20 години. Проблемът е, че софтуерите, които се ползват в търговските обекти, особено в ресторанти и заведения в туризма, бе използвам поравно както за улеснения на бизнеса, така и за укриване на данъци, което НАП реши да регулира. Това разясни в "Беновска пита" говорителят на НАП Росен Бъчваров за отложеното до 1 август влизане в сила на наредба Н-18.
 
"Покрай това две големи групи, които са индустриалният бизнес и онлайн търговията, попаднаха в наредба на Н-18. И тези две групи имаха доста сериозни трудности по прилагането на този модел. Сега сме в нова фаза, в която наредбата да намери консенсус", отбеляза Бъчваров.
 
Той припомни, че при среща с големите "ритейлъри" (големите търговски вериги) миналата седмица, се родил компромисен вариант. "Там бяха две важни решения: че съществуващият 24-часов срок за евентуални повреди сега ще бъде удължен на 72 часа, и вторият, т. нар. авариен режим, който със заповед на шефа на НАП и министъра на финансите в извънредни ситуации, бедствия, аварии, всички фискални устройства да не прекратяват работа", каза Росен Бъчваров. 
 
"Отчитаме спецификата на бизнеса, дали са 24 или 72 часа, не е чак толкова важно. Това е един технологичен срок - ако се счупи нещо в тази верига, то трябва да се поправи и понякога 24 часа да не са достатъчни. И вече имаме консенсус в тази насока", отбеляза говорителят на НАП.
 
По думите му НАП и бизнесът не водят пазарлъци. "В общи линии интересът на държавата и на бизнеса е един и същ - бизнесът не харесва нелоялната конкуренция, интересът е доста общ, имаме няколко технически детайла за разрешаване, сега имаме ясното убеждение къде са проблемите, по-сговорчива е НАП, което е сравнително добра новина", посочи Росен Бъчваров.
 
Говорителят на НАП призна, че покрай дискусията за въвеждането на Н-18 "децибелите се вдигнаха и по тази тема - на фискалната бележка трябва достатъчно ясно да пише каква услуга се извършва". "Това е близо 20-годишно изискване какво да пише на касовата бележка - дали да е фризьорска услуга или дали да е гел. Преди година година и нещо касовите апарати бяха модифицирани", припомни Росен Бъчваров.
 
Запитан от водещата Илиана Беновска какво прави НАП с имотите, задълженията и запорите на олигарсите, говорителят на НАП отговори кратко: "Тази вечер няма новини по отношение на олигарсите, не разполагам с данни през призмата на т. нар. олигарси".
 
Росен Бъчваров обясни, че заради повишаването на сигурността на НАП срещу хакерски атаки, в момента "цялата инфраструктура на НАП буквално се работи на бял лист, всичко се променя, всичко се изгражда отначало". "Един доста скъп проект, но в резултат на цялата тази реконструкция сега се надгражда сигурността. И от утре трябва да имате последната версия браузър - най-старите, например ХР, не могат да работят с последни версии. Постепенно се повишава сигурността", увери Росен Бъчваров.
 
Цялото интервю с Росен Бъчваров в "Беновска пита" - във видеото:

Станислав Владимиров: С 80-90 см се повиши нивото на язовира, прескочихме да черпим вода от мъртвия обем (ВИДЕО)

19:05 | 16 Февруари 2020 г.
С добро темпо върви изграждането на съоръжението (Мало Бучино - Перник),  3 км са положени тръби. През последните 2 седмици - мекото време, южният вятър, валежите, увеличиха притока, и нивото на язовир "Студена" с 80-90 сантиметра се е повишило и сме прескочили това да черпим вода от мъртвия обем на язовира. Което беше нашето притеснение, въпреки съоръженията за замърсяване. Хубавото е, че на този етап, с този приток, с прогнозата за валежи, можем да кажем, че сме прескочили това предизвикателство. Това отчете кметът на Перник Станислав Владимиров в "Беновска пита" за водната криза в града му.
 
"Миналата седмица в един от кварталите пак имаше проблеми с мръсна вода, това е по-голямо предизвикателство пред нас. Подмяна на водопроводната мрежа, най-критичната част. Строителната камара ни посочи фирмите, най-мощни, с най-голяма експертиза и потенциал в тази сфера.
 
Вече се проектират част от трасетата с някои от фирмите - между 5-6 месеца да се завърши, ще създаде някои неудобства на моите съграждани, когато се разкопае почти целият град, ще има неудобства", отбеляза Станислав Владимиров.
 
По думите му перничани са готови да преодолеят сегашните неудобства. "Перничани в разговорите ми с тях увериха, че ще преодолеем и това неудобство, защото подмяната на подземната инфраструктура на един град дава съвсем друго развитие. Моят град ще има съвсем друга перспектива за развитие - водопровода, пречиствателните станции, канализирането на няколко квартала в Перник. След някоя и друга година моят град ще има съвсем различна перспектива", убеден е Станислав Владимиров.
 
Относно информации за надути сметки за вода заради въздух в тръбите, той отбеляза, че веднага  "поставил темата" пред ВиК. "Сметките в последните месеци са чувствително по-високи, ми казаха мои познати. ВиК си правят вътрешна проверка, надявам се да се изчисти това - да плащаме по-високи сметки при условие, че не сме ползвали толкова вода. ВиК дружествата трябва да отговорят на този въпрос. Аз им поставих темата, не мога да им поставям задачи, не мога да си надскачам сянката", посочи Владимиров.
 
"Разбира се, поддържам комуникация с министрите, с премиера, в тази ситуация партийните окраски остават на заден план. Фамилиарничене (с премиера) няма, той пита каква е обстановката, как върви, има ли нужда от допълнително финансиране Перник - нормална е комуникацията. Това, че работя работя добре с определени министри, не значи, че работя добре с всички от партия ГЕРБ", изтъкна кметът. Той даде за пример отхвърляне "на инат" в общинския съвет от "партии, претендиращи, че са десни", изграждане в Перник на площадка за твърди отпадъци.
 
"Вметвам това, защото в такива кризи партизирането, работата на инат, опитът на политици да се правят на интересни, трябва да останат на заден план. И аз можеше постоянно да се правя на интересен, да мрънкам", каза Станислав Владимиров.
 
По темата за предстоящите вътрешни избори в БСП той предупреди, че заради задачите си в Перник не е имал чисто физическата възможност да ходи на "Позитано" през последните 2 месеца.
 
"Нормално е да се вълнувам, но пропускам някои детайли, имам достатъчно главоболия в Перник. В БСП специфичното е, че сме партия в истинския смисъл на думата - аз съм много ярък пример в тази посока, когато определени действия на Корнелия Нинова не ги приемах за нормални в определена ситуация, го отбелязвах. 
 
Истинска демокрация има в нашата партия, на никого не е забранено да коментира различни теми, не е нужно да ги съгласува с лидера си. Аз доста често съм изразявал смело позиции, без да се притеснявам, че някой ще дойде и ще ми каже - "Г-н Владимиров, не трябва така", посочи Станислав Владимиров.
 
"Мисля, че предстоящата кампания в моята партия не бива да е формална, да не е сблъсък личностен, а на идеи как да се развива БСП. Ние доста често стъпваме на носталгията, на марката БСП, без да сме в крак с всички тенденции, с потребностите на света, доста често моята партия изостава и не е в крак с модерните политически тенденции. Ако БСП не предлага продукт, който да се котира на политическия пазар, много трудно ще печелим", смята Станислав Владимиров.
 
Цялото интервю със Станислав Владимиров в "Беновска пита" - във видеото:

Боян Магдалинчев: Срещу Иван Гешев са онези, които не желаят предприетото от него (ВИДЕО)

18:20 | 16 Февруари 2020 г.
Аз мисля, че против г-н Иван Гешев са онези, което не желаят каквото той предприе. При обсъждането на кандидатурата му аз казах, че подкрепям неговата концепция като решителен човек, който ще отстоява закона и целите, които се преследват. Досега непрекъснато се казваше, че Прокуратурата не си върши работа. Сега с този главен прокурор, вече месец и половина, се казва - не може така. Не малко хора са. Това каза в "Беновска пита" представляващият ВСС Боян Магдалинчев като оценка за първите месец и половина на Иван Гешев като главен прокурор на Република България.
 
"Тази политичцеска партия, за която говорите, сега не виждам някаква особена нейна активност срещу г-н Гешев, но виждам от Съюза на съдиите в България с обратен знак - срещу него: защо така работи, вменяват се неща, които дори едва ли ги е мислил. Г-н Гешев каза: организираната престъпност и битовата престъпност. Това правили го? Прави го, в момента прави всичко възможно в тази посока, времето е кратко да оценяване, но посоката е тази, която той заяви", отчете Боян Магдалинчев.
 
Той изтъкна, че не вижда президента Румен Радев "като опонент на г-н Гешев, който сезира Конституционния съд". "КС е този, който ще отговори на питането на главния прокурор, нека не се страхуваме, от това, че когато някой е отправил запитване за тълкуване на определена конституционна норма, от това да се правят някакви заключения", отбеляза Магдалинчев. "Не знам кой се страхува, искрено се надявам - от питане до КС никой не трябва да се страхува. Как ще отговори КС, това е негова работа.
 
Излезе в медиите, излезе реакцията на президента на републиката в обръщението - изявлението е по отношение на сезирането на КС от главния прокурор. Мисля си, че едно такова действие за такъв случай - за назначаването на съпругата на президента на длъжност преди да стане той държавен глава, не считам, че президента от величието на позицията си, би могъл да се захваща с него", отбеляза Боян Магдалинчев.
 
Цялото интервю с Боян Магдалинчев в "Беновска пита" - във видеото:

Лайфстайл

гледай на живо

18.02.2020
 • в момента
  Социална мрежа
 • 17:00
  Новини
 • 17:15
  Денят на живо с Наделина Анева
 • 18:00
  НОВИНИ - Централна емисия