Интервюта и коментари

Доц. Димитър Буланов: Не сме излизали от епидемична готовност от коледните празници насам (ВИДЕО)

17:48 | 24 Февруари 2020 г.
"Да кажем, че всички пациенти – с и без оплаквания трябва да бъдат изследвани ще бъде пресилено. Но във всички болници има ясни инструкции от самото начало, има и ясно дефинирани мерки, вниманието им е насочено към потенциално болните от коронавирус. Страхът и паниката не са полезен съветник. Симптомите не са чак толкова специфични, зад такива оплаквания може да се дължи на десетки състояния". С тези думи започна участието си в предаването "Денят на живо с Наделина Анева" доц. д-р Димитър Буланов, зам.-директор на Александровска болница.
 
"На входа на болницата са ясно дефинирани състоянията, при които пациент може да бъде рисков. Такива пациенти трябва да се изолират и да се насочват за определяне на реално вирусово носителство", обясни той.
 
"Още в началото на месеца и в края на предишния държавата чрез РЗИ и инструкции към всички болници, всеки лекар знае какво значи епидемия и как да овладее ситуацията. Получихме и допълнителни инструкции, взели сме нужните мерки. Лекарите трябва да бъдат бдителни към проявата на такива симптоми. Не сме излизали от епидемична готовност от коледните празници насам. Осигурени са предпазни средства, по-различни от класическите маски. Хората могат да бъдат спокойни, нека подходят разумно и без паника при ситуация на висока температура и други подобни симптоми", прикани докторът.
 
 
"Няма държава, която да се окаже 100 % подготвена за подобно бедствие, това е нормално, човечеството променя своя геном. Държавата може да осигури епидемични кордони, да проведе всички противоепидемични мероприятия. Медицината е много силна днес. Микробиологията е една от най-бързо развиващите се науки. Препоръката ми е хората да не се страхуват, да бъдат по-стриктни към личната си хигиена. Една цяла държава може да бъде блокирана от такъв страх. Проблемът не е в имунната система, не променяйте ритъма си на живот, ако се храните умерено. Не вземайте нерегламентирани продукти за "повишаване" на имунитета, това е повече от рисково. Всички болести ни учат на човещина и взаимопомощ. Епидемиите ще ни дисциплинират", заяви Буланов.
 
"Колкото по-рано се хване една болест – ранната диагностика може да помогне много за лечението. Няма как да разчитаме само на профилактиката и превенцията, балансът е разковничето. Огромната инвестиция трябва да бъде в хората, оказващи лекарска помощ", допълни доцентът. 
 

Лотарийните игри могат да се използват за изпиране на пари, независимо дали са частни или публични

14:05 | 24 Февруари 2020 г.

Закупуването на печеливши лотарийни билети се счита за един от основните начини за пране на пари. Престъпниците установяват контакт с печелившите от лотарията, предлагайки да закупят печелившия билет за по-голяма сума от наградата от лотарията. По този начин победителят получава повече, отколкото е спечелил, а престъпникът притежава печеливш лотариен билет, чрез който легализира незаконно придобитите средства. Това каза в интервю за "Правен свят" д-р Николай Алдимиров, председател на Управителния съвет на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП).

- Д-р Алдимиров, на 18 февруари "Държавен вестник" обнародва приетите от парламента промени в Закона за хазарта. Така тотото официално стана монополист в лотарийните игри. Това са едни от най-бързо приетите законови корекции. Генерира ли лотарията "мръсни пари" и ще възпрат ли новите законови поправки подобни криминални практики?

- Изпирането на пари е процес, при който чрез извършване на различни по сложност и характер операции, получените средства от незаконни източници се трансформират по такъв начин, че да изглеждат като получени от законни такива. Или с други думи изпирането на пари е процес на прикриване на произхода на средствата, получени по незаконен начин. Ключовото тук е думата незаконни, т.е. мръсните пари се генерират от незаконни дейности като трафик на наркотици, трафик на хора, оръжие, киберпрестъпления и др.

Друг е въпросът обаче, че различните лотарийни игри могат да се използват за изпиране на пари. Престъпниците могат да се възползват от спечелилите награда от дадена лотарийна игра по различни начини. Това, което прави печелившите от лотарията толкова привлекателни за престъпниците, е това, че те са получателите на ликвидни активи или под формата на еднократно плащане или чрез анюитетни плащания. Когато решава какво да прави с печалба от лотария, победителят по всяка вероятност ще срещне множество предложения за "инвестиране" на средствата – някои легитимни, а други не.

Много държави имат закони, които изискват имената на победителите да бъдат публикувани, като по този начин печелившите е още по-вероятно да бъдат таргетирани от престъпниците. Два от най-честите примери за схеми за пране на пари, включващи лотария са когато престъпникът: закупува печеливш билет от спечелилия; закупува скъп актив от спечелилия.

Закупуването на печеливши лотарийни билети се счита за един от основните начини за пране на пари. Престъпниците установяват контакт с печелившите от лотарията, предлагайки да закупят печелившия билет за по-голяма сума от наградата от лотарията. По този начин победителят получава повече, отколкото е спечелил, а престъпникът притежава печеливш лотариен билет, чрез който легализира незаконно придобитите средства.

Печалбите, спечелени от търговия с наркотици, проституция, изнудване и други подобни, се представят като печалба от лотарията. Обикновено поради присъщите си рискове за изпиране на пари, лотарийните игри са класифицирани като "висок риск" за пране на пари и по този начин изискват засилена проверка.

Този завишен риск, неминуемо ще се прехвърли и на местата, на които се предлагат тези игри, като там отново ще трябва да се завиши контролът. Лотарийните игри могат да се използват за изпиране на пари, независимо дали са частни или публични. Ако собственик е държавата, би следвало рискът да е по-малък, но казаното преди малко показва, че не винаги собствеността на лотарийните игри е основен фактор определящ възможността от изпиране на пари.

- В края на миналата седмица деканът на Юридическият факултет проф. д-р Даниел Вълчев заяви в свое интервю, че хазартните дейности в световен мащаб не могат да присъстват сами без съпътстващи престъпления като проституция, наркотици и други. Споделяте ли тази теза?

- Хазартните игри, както и много други законни дейности може да се използват за легализиране на незаконно придобити активи. Друг е въпросът, че някои от тези дейности, като хазартните, например, са много по привлекателни, както за изпирането на пари, така и за извършването на други незаконни дейности.

- Как подобни дейности могат да бъдат ограничени?

- Ако имате предвид как могат да се ограничат незаконните дейности, съпътстващи законните такива, това може да стане чрез предприемане на различни действия като укрепване на капацитета на регулаторните и контролни органи; развиване на капацитета на съответните институции; засилване на междуведомствената координация и сътрудничество, което да доведе до разработване на стратегически подход, събиране на данни и анализ; регионален и международен обмен и сътрудничество; оптимизиране на съответната нормативна и законодателна рамка; повишаване на осведомеността на широката общественост и много други.

Още интервюта ще намерите тук

- Въпрос само на държавна политика ли е или са нужди други, по-широкообхватни мерки?

- Разбира се, че не е само въпрос на държавна политика, въпреки че тя трябва да бъде водещата в тези случаи. Мерките трябва да са комплексни и да ангажират всички участници в процеса. Много от тези мерки вече споменах при отговора на предишния Ви въпрос, но е ясно, че без волята на държавата, превенцията и противодействието на тези криминални практики ще бъдат неефективни. Трябва обаче да има прозрачност и диалог от страна на публичния сектор относно мерките, които предприема.

- Можем ли да дадем пример за справяне с тези проблеми в световен мащаб и каква е ролята на неправителствения сектор?

- Тези проблеми присъстват в световен мащаб и всяка държава и юрисдикция има своите особености и специфики при справянето с тях. Няма как да изцяло да елиминираме риска от използването на легитимните бизнеси за престъпни цели, но можем да засилим превантивната дейност. Целта на превенцията на престъпността не е само намаляване на престъпността и повишаване на сигурността, но и предотвратяване на вредите, причинени от престъпността.

Има много начини за превенция на престъпността, като в процеса могат да участват различни лица и организации. Смятам, че неправителственият сектор има задължително място сред участниците, въпреки че в момента у нас все още се неглижират неговите функции и възможности. Изключително важно е правителството на всяка една държава да си сътрудничи със съответните организации, имащи отношение към проблема при изготвянето на национална програма за противодействие на престъпността.

Трябва да се осъществяват съвместни работни срещи между правоохранителните и регулаторни органи от една страна и частния сектор от друга, за да се даде възможност на частния сектор да играе важна роля в справянето с проблема. Единствено с постигане на партньорство между държавния и частен сектор в борбата с престъпността може да се очаква тази борба да бъде наистина ефективна, което от своя страна ще бъде от полза и за икономиката на съответната страна, и за обществото като цяло.

- Що се касае до казината и игралните зали – ясен ли е законът, в частта му, която разписва тяхната дейност с цел да се избегне прането на пари?

- Казината и игралните зали са задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари, като са дефинирани в чл. 4 като "организаторите на хазартни игри". Включването им в списъка на задължените лица означава, че и те като останалите лица по чл. 4, са задължени да спазват мерките срещу изпирането на пари, т.е. и те трябва да извършват комплексна проверка на клиентите си, да извършват оценка на риска от изпиране на пари, да разкриват информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти и т.н.

Именно в качеството им на задължено лице те подлежат и на контрол и проверка по спазването на изискванията на закона, освен от Държавна комисия по хазарта в качеството й на надзорен орган върху хазарта, така също и от дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".

- Има ли нужда от засилване на контрола върху казината и как може да се случи това, за да няма финансови манипулации или подобни явления да бъдат сведени до минимум?

- Смятам, че от една страна ще бъде добре да се засили контролът върху казината и игралните зали, но от друга страна много важно е този контрол да бъде ефективен. Точно ефективността ще доведе до минимизиране на риска от незаконни активности свързани с казината и игралните зали. Тук от определящо значение е ролята и капацитета на надзорните, регулаторните и правоохранителните органи.

Също така, много важно е да бъде прозрачен режимът на собственост на казината и игралните зали и да се предприемат мерки за ограничаване на възможността лица, свързани с криминалния контингент да притежават и ръководят такива обекти.

- На 09 януари 2020 година излезе Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Има ли нещо, което е важно да се каже в тази връзка и във връзка с мерките, които трябва да предприемат задължените по закона лица?

- Напоследък, поради различните обществени дебати и многото промени в релевантната нормативна база отново се заговори за задълженията на изброените в Закона за мерките срещу изпирането на пари субекти, свързани с изпълнението на мерките срещу изпирането на пари. В тази връзка и във връзка с публикуваното на 09.01.2020 г. на страницата на ДАНС

Резюме на Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм в България и съгласно § 6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) е важно да се знае, че задължените лица, следва да преведат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 от Закона в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от Националната оценка на рисковете на интернет страницата на ДАНС, т.е. от 09.01.2020 г.

Друго важно нещо е, че преди няколко дни влезе в сила изменението в чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗМИП, според което задължените лица изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им.

Моят съвет към задължените по Закона лица, като представител на организация, която предлага експертно обслужване и консултиране в тази сфера, е да не подценяват мерките срещу изпирането на пари, които трябва да предприемат на основание нормативната база в областта и да изпълнят изискванията в най-кратък срок.

Липсата на вътрешни правила, индивидуални оценки на риска и проведени обучения, водят до висок финансов и репутационен риск. Неизпълнението на изискванията на закона, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоби и имуществени санкции, които могат да достигнат до няколко милиона лева.

Д-р Николай Алдимиров е управляващ съдружник в АЛСАС ООД и председател на Управителния съвет на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП). Бивш и.д. директор на Дирекция "Финансово разузнаване" към Държавна агенция "Национална сигурност" и бивш зам.-директор на Агенция "Митници". Д-р Алдимиров е икономист, сертифициран експерт по превенция на изпирането на пари (Сертификат CALE), един от водещите експерти в областта на превенцията на изпирането на пари и извършването на измами с близо 20 години опит в тази сфера. Автор е на книгите "Процесът на изпиране на пари и превенцията му в търговските банки" и "Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Ръководство", както и на много статии, доклади и публикации, свързани със същата проблематика. Преподавал е във Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в гр.София.

Източник: Правен Свят

Председателят на КТ “Подкрепа“: Политиците не бива да използват националните празници за изтривалка

19:16 | 23 Февруари 2020 г.

Никой не бива да използва националните празници за своите користни политически цели, смята председателят на Димитър Манолов в предаването „Беновска пита“ пред водещата Илиана Беновска по Канал 3.

“Не бива националните празници да се използват за изтривалка. Това, което стана на 19 февруари не разбрах какво делиха – Левски ли?“, лаконично запита Манолов.

Синдикатът не определи датата, на която ще бъде проведен готвеният протест по повод „Зелената сделка“, но категорично заяви, че той няма да се състои на 3 март, критикувайки остро проявите от шествието с участието на президента Румен Радев и кмета на София Йорданка Фандъкова.

Още интервюта и коментари четете тук

“Не вярвах на очите си, че Борисов и Радев си стиснаха ръцете. Може би има намек, че служебно правителство ще изкара нередни неща, по отношение на предното, когато пак имаше такива очаквания“, каза още Манолов.
 
Цялото интервю с Димитър Маринов може да видите по-късно във видеото.

Гостите на \

Валери Жаблянов: Ред в БСП могат да сложат хора с високо самосъзнание и висока политическа култура

18:39 | 23 Февруари 2020 г.
"От основно значение е как изглежда държавният протокол, импровизации не могат да бъдат адмирирани, не може да се предвиди поведението на хората. Трябва да загърбим прецедентите на импровизирано отбелязване". С тези думи започна участието си в предаването "Беновска пита" д.п.н Валери Жаблянов, народен представител от БСП.
 
"Мястото на политиците трябва да бъде по-различно, по-скромно. Кандидатирането за председател става след като партията преценява, че някой има качества. Не приемам другия подход – която някой излиза и казва аз съм подходящ – в разрез с демократичната традиция е", сподели той.
 
"Ако искаме България да изглежда сериозно – когато някой иска да бъде прекратен мандата на правителството, трябва да има сериозни аргументи, а самото то също да има аргументи. Имаме претендент в лицето на БСП. Друг е въпросът дали БСП има аргументи, но има неудовлетвореност от сегашното управление", допълни Жаблянов. 
 
 
"Една партия трябва да се грижи за своето обществено присъствие и авторитет. Активните граждани с ляво политическо мислене са най-важни. Скептик съм, че сега БСП ще може да промени статуквото. Фактът, че се стигна до разминаване къде се намира БСП между председател и национален съвет, е знак, че няма примирение. Редът в БСП могат да го сложат хора с високо самосъзнание и висока политическа култура. Едно име не може да е решението по тези въпроси. Може да има един добър нов екип на партията.
 
Бих се кандидатирал за председател на БСП, но от това, което наблюдавам, не личи да има ред в предизборната кампания. Ако стигнем до състояние дотолкова да не си вярваме, възниква въпросът - какво правим заедно? В БСП трябва да се възстанови върховенството на закона, да се прекрати произвола на управлението и налагането на мнение. Това може да стане с политическо единство и нови идеи.
 
Настоящият стил на управление не се харесва. Като член на БСП имам достатъчно стаж, познавам историята, имам отговор защо се намираме в това положение", сподели той.
 

Гостите на \

Александър Маринов: Проблемите на България не започват от ГЕРБ, а в този си вид БСП не може да убеди, че е алтернатива (ВИДЕО)

17:54 | 23 Февруари 2020 г.
"Нашата задача е да изготвим проект за документ, който трябва да мине през широки обсъждания, виждане дългосрочно за необходимите промени. Да достигнем като общество към по-добро положение". С тези думи започна участието си в предаването "Беновска пита" проф. Александър Маринов, политолог, председател на Стратегическия съвет към президента.
 
"Стратегията е движение с отворен край. Нямаме пълноценна национална стратегия, това е основна причина за неблагополучията, няма цел, която да обединява нацията. Политическите партии и институциите ще имат възможност да участват в обсъждането, но основни адресат е обществото. Стратегията е безсмислена, ако не ангажира обществената енергия. Референдума е ядреното оръжие на демокрацията", сподели той.
 
 
"Студентите са изключително отворени, по-загрижени за бъдещето. Аз съм дискутирал с тях редица въпроси, при отговора на които отчитаме мнение. До месец ще имаме готовите материали по новата стратегия.
Смятам, че някои неща в управлението на държавата трябва да се промени, властта да се упражнява открито, обосновано, с отчетност и поемане на отговорност. Оценката е задължение, на този, който обявява проекта. Много често не отговаря на необходимите стандарти, нито на методологията за оценка на въздействието на нормативните актове. Има порочна практика – промените в законите се извършват във формално незаконосъобразен начин. Това си е заобикаляне на изискванията", коментира проф. Маринов.
 
"Разбирам под отчет да се вземе програмата да се видят от приоритетите и целите какво е изпълнено и какво не. Трябва да зададем въпроса къде е отчета за работата на това правителство? Всеки гражданин е длъжен да пита, а полиците – да отговорят", заяви той.
 
"Изискването за отчетност и отговорност важи за всяка власт. Не смята, че президентът е засенчен от мен. Моята задача не е такава, аз съм човек, който му помага и го съветва, имаме различно амплоа. Не се занимавам с оперативна политика, университетски професор съм. Не съм в сянка и не се крия. Радев не обсъжда с мен речите си, във функциите ми не влиза това", добави политологът.
 
"Оттеглянето на доверието от страна на Радев беше логическа стъпка, отношенията градираха. На неговото място нямаше да използвам този израз, но той има висок собствен принос при писането на речите и е много интелигентен човек. Аз съм откровен към него, каквото и да съм му казвал. Речта му на честванията за Левски много ми хареса. Не ми хареса това, което се случи на шествието, но президентът няма вина, не го е организирал той. Шествието беше организирано от фондация "Васил Левски". Да го поведе беше проява на нетактичност. Случилото се на паметника беше грозно", каза още проф. Александър Маринов.
 
"Президентът не пропуска да отговори на враждебност, защото не е човек, който може да преглъща. Проблемите на българската държава не са започнали от ГЕРБ, а ще приключат, ако го няма този манталитет на управление. В този си вид БСП не може да убеди обществото, че е алтернатива. Радев не заплаши с предсрочни избори, защото той не може да ги предизвика, само предупреди. Смисълът на това предупреждение е, че ако се стигне до служебен кабинет, той няма да действа няма да действа като предишния, назначен от президента. Въпросът е какво върши служебното правителство. Съгласен съм с него, че обществото трябва да решим искаме ли така да ни управляват или не?", завърши проф. Маринов. 
 

 

Гостите на \

Томислав Дончев: Проблем за Радев и Корнелия Нинова е, че "шестват“ двамата, не е за ГЕРБ (ВИДЕО)

17:15 | 23 Февруари 2020 г.

Томислав Дончев, вицепремиер и член на ИК на ГЕРБ, в разговор с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска пита” по “Канал 3 и “Радио К2”, заяви позиции по следните теми:

Шествието на президента Румен Радев на 19-ти февруари до паметника на Васил Левски и скандиранията на негови привърженици по време на речите.

     "Понеже се намираме под портрета на Левски, да Ви попитам какъв го играе президентът Радев на годишнината от обесването на Васил Левски – Urbi et orbi, Левски, или Sic transit Gloria mundi? Urbi et orbi, предполагам знаете какво означава, това са началните думи от папските слова, които означават “към града и към света“?“, попита водещата Илиана Беновска. Томислав Дончев отговори, че през последните дни ситуацията е достатъчно напрегната и не би искал да инвестира в допълнително напрежение с ответни реплики. Той продължи: "Аз нямам никакви проблеми, че президентът, придружен от депутати от левицата, с лидера на левицата и с разни други хора, които са викали различни неща, е участвал в шествие, мисля, че ако има проблем, е за тях!“

Още новини от България и света четете тук

   "Така е, но обединителят на нацията трябва да обединява, подвикванията и подсвиркванията към кмета на София Фандъкова обединителни ли са?“, попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът ѝ отговори: "Категорично не! Вижте, аз съм против илюзорните призиви всички "да плеснем с ръце и да се прегърнем“. В българското общество има различни симпатии, антипатии, но аз отказвам да гледам на българското общество през призмата на политическата парадигма – "тези са наши, тези са чужди“. Аз обичам всички български граждани, които са симпатизанти и членове на левицата не по-малко, отколкото обичам другите. Това, че имаме различия, не означава, че сме от двете страни на границата. И знаете ли, в политиката технологията, с която създаваш конфликти и разделяш, тя е лесна, тя дава веднага ефект, но върху нея не можеш да надградиш нищо, което има смисъл! Като резултат от разделението не можеш да направиш нито една смислена политика, която да води като резултат нещо добро за хората! Може да има политически ефект, може да добавиш няколко процента подкрепа, но на база на този фундамент не може да се съгради абсолютно нищо, което да прави живота на хората по-добър, защото големите неща, сложните неща, външната политика, големите енергийни проекти, големите инвестиционни проекти – те се правят трудно, изискват съгласие, изискват десетки, стотици, понякога хиляди хора да работят в една посока!“.

Разговорът на президента Радев с руския президент Путин и твърдението му, че са обсъдили развитието на съвместните енергийни проекти.

   "Споменавате енергийни проекти, знаков стана разговорът тези дни на президента Радев с президента Путин, за да потвърди Радев своето участие в честванията на 9-ти май, който за Русия е един празник, за Европа друг. Той е разговарял по руско-българските енергийни отношения, това предизвика доста остра реакция не само от министър-председателя, но и в обществото. Вие отговаряте за енергетиката?“, постави водещата въпроса за разговора между българския и руския президент. Томислав Дончев отговори, че няма представа за естеството на разговора, но що се отнася до така наречените големи енергийни проекти, в основната си част те са договорени преди години. "Те се изпълняват в момента, така че не зная какъв коментар бих могъл да добавя!“, заяви вицепремиерът.

Проектът АЕЦ "Белене“.

   "А как вървят нашите енергийни проекти – "Белене“, построяването на газовия хъб, тръбопровода, в който записахме акционерно участие и ние – „Александруполис“?“, попита водещата Илиана Беновска. Томислав Дончев отговори, че настоящата година е една от най-силните за енергетиката и това е темата с най-голямо обществено въздействие. И това е така не само заради коментираните проекти. Той добави, че се надява в рамките на годината ние или да имаме избран инвеститор, с който да сключим договор за "Белене“, или да сме накрая на процедурата. Инвеститор или инвеститори, попита водещата Илиана Беновска. Вицепремиерът отговори, че по всяка вероятност става дума за инвеститори, защото дори да имаме отношения с един стратегически инвеститор, вероятно ще има и други миноритарни играчи. Най-малкото ние имаме заявено писмено от съседни приятелски държави от Западните Балкани, че те също желаят участие в проекта, процедурата е в ход, критичната й фаза ще е през лятото. "Затова споменах, че се надявам тя да е приключила в рамките на годината и да може нещата, които би могло да свърши правителството в този мандат, да има договор с инвеститори за построяването на "Белене“. Между другото след дълги спорове в годините как точно трябва да е структуриран, по какъв начин да се случи този проект, той се превръща не само в жизненоважен, превръща се в безспорен проект!“, категоричен бе Дончев.

Развитието на проекта „Балкански поток“ и диверсификацията на енергийните ни източници.

   Томислав Дончев заяви, че с много добри темпове върви изграждането на двете тръби на "Балкански поток“, който е част от газопреносната инфраструктура на България, тази инфраструктура е предпоставка да имаме газов хъб през другата не по-малко важна връзка, това е интерконекторът с Гърция, който ни отваря възможност да се снабдяваме с газ от всякакви алтернативни източници. Страната ни има договорени количества от над 1 милиард кубични метра азерски газ и то на много добра цена. "Имаме и заявки от "Газпром“!“, отбеляза водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че това наистина е така и продължи, че страната ни участва и в изграждането на терминала за втечнен газ близо до Александруполис, което би ни отворило вратата към снабдяване с втечнен газ от най-различни източници. "Когато тези две връзки бъдат приключени, а това трябва да се случи в рамките на тази година, ние ще сме практически отворени за доставки на газ от всички възможни източници. Перспектива за няколко години напред се очаква да се генерират огромни количества газ от района на Средиземно море, Ай Джи Би интерконекторът с Гърция плюс терминал за втечнен газ ни поставят в изключително ключова позиция на газовата карта на Европа, не само в региона! Но енергийните теми няма да спрат дотук, трябва да се продължи с модернизацията на енергийния пазар и този труден, не искам да използвам думата драматичен "зелен преход“ трябва да бъде планиран, трябва да бъде организиран в рамките на тази година!“, обясни вицепремиерът.

Сделката за смяната на собствеността на ЧЕЗ.

   "Ще стигнем и до "зеления преход“, но преди това да Ви питам за един проект, който сякаш започна да се премълчава, какво стана с обявената и несъстояла се веднъж и в момента под втори опит може би, не знам, продажба на активите на ЧЕЗ?“, попита водещата Илиана Беновска. Томислав Дончев отговори, че държавата не е страна в този процес. "Но Вие като ресорен вицепремиер, отговарящ за енергетиката, нямате ли представа какво се случва?“, попита водещата. Събеседникът ѝ отговори, че самият той може да има представа и достъп до оперативни данни, но българското правителство не е страна в този процес, то не продава и не купува нищо. "Естествено за нас в никакъв случай няма да е без значение кой ще е собственик на едно от енергоразпределителните дружества, но тук ще се въздържа от коментар!“, заяви Дончев.

   “Добре, без да Ви въвличам в качеството Ви на представител високопоставен на правителството, все пак това е един от най-големите снабдители с електричество в България!“, отбеляза водещата Илиана Беновска. Гостът ѝ отговори, че дружеството в момента си има ясен собственик, който изпълнява задълженията си по енергоразпределение. Когато има заявено намерение за смяна на собствеността си има редица държавни органи, които имат отношение към този процес, но не и правителството.

"Зелената сделка“ на ЕК.

   “Добре, приемам вашата дискретност, тогава отиваме към “зеления пакет“ или “зелената сделка“, макар че министър-председателят не харесва термина “сделка“!“, постави водещата Илиана Беновска въпроса за прехода към нулеви въглеродни емисии на ЕК. Томислав Дончев отговори, че думата “сделка“ предполага, че някакви хора нещо са се договорили. “Но то не е съвсем сделка, хайде да махнем тези съмнитлени нюанси! Това е една нова макрополитика в посока, в която ЕС иска да върви!“, добави той. “В различни граници – до 2030 г. да намалим вредните емисии, а до 2050 г. да ги нулираме! Как?“, поясни водещата Илиана Беновска. Вицепремиерът отговори, че в момента по “зеления пакт“ има повече говорене, отколкото документи, дори в Брюксел не всички знаят. “Имаме избор, ние можем да се опитаме в този процес да бъдем от тези, които на финала на този процес ще извлекат някакви ползи или да бъдем жертва на това мероприятие. Аз не искам ние да бъдем жертва!“, категоричен бе вицепремиерът.

   “112 000 души и техните семейства, мултиплицирайте ги поне по 3, плюс съпътстващи производства са заети в минодобива и производството на електроенергия от въглища!“, отбеляза водещата Илиана Беновска. Томислав Дончев отговори, че “зеленият преход“ ще има отражение върху всички сектори в България, не само в енергетиката. “Обръщам внимание, понеже не искам да разпространяваме истерия, няма нито един европейски документ, където да пише в коя година трябва да затваряме електроцентрала, такова нещо не пише никъде! Но посоката е ясна – декарбонизация, тоест намаляване на въглеродните емисии и тук можем да водим много спорове. Защото когато говорим за опазване на околната среда за мен има абсолютно безспорни теми. Абсолютно безспорна тема е, че за мен водите трябва да са чисти – и на моретата, и в реките, и водите във водопроводната мрежа трябва да са чисти. Това е въпрос не само на екология, това е въпрос за здравето на човека. Абсолютно безспорна тема е, че отпадъците трябва да бъдат третирани по адекватен начин, да бъдат оползотворявани, да бъдат рециклирани. Това, че въздухът трябва да бъде чист, това също е безспорна тема. По отношение на декарбонизацията нещата са малко по-спорни. Първо Европа генерира по-малко от 10% от въглеродните емисии, които се генерират в света. Второ, природата така или иначе генерира въглеродни емисии. Ние правихме едни изчисления, че вулканът Етна, когато не изригва, подчертавам – когато не изригва, за 3 дни отделя толкова въглеродни емисии, колкото България за една година. Не ме разбирайте криво, аз подкрепям целта, но трябва да се движим с такава скорост, която да ни позволи да останем на пътя. Ако правим аналогия с управлението на автомобил, добре е да се придвижите бързо от една точка до друга, но е добре да не прехвърляте тази скорост, която позволява на гумите да имат сцепление с пътя!“, обясни вицепремиерът.

   “Добре, ето синдикатите - КНСБ и „Подкрепа“, обявиха доста категорично, че ако не се вземат мерки до март, те ще предизвикат масови протести за изясняване на това какво се прави по “зелената сделка“ в България!“, заяви водещата Илиана Беновска. Томислав Дончев отговори, че изясняването няма да стане с протести, а с участие в преговори, четене на различни документи и срещи с европейските лидери в Брюксел. “Това исках да изясня, че на 30-та годишнина на КНСБ министър-председателят обяви, че е договорено създаването на “Зелен съвет“, който вероятно ще бъде под Вашия патримониум!“, припомни водещата Илиана Беновска. Събеседникът ѝ отговори, че се готви актът за Министерски съвет. Той продължи, че трябва да бъдат представени всички социални партньори, синдикати, работодатели, като въпросът е не само да се консултират нещата с тях, а да бъдат полезни и с идеи, предложения. Вицепремиерът добави, че много му се иска да има представители и на академичните среди, като очаква да бъдат номинирани няколко учени с безспорен капацитет и опит в сферата. “Аз много разчитам, когато сме готови с акта на МС, когато той е приет, ще пиша на лидерите на всички парламентарно представени сили и ще ги помоля да излъчат по един представител, който също да участва в този съвет. Следващото десетилетие наистина в тази сфера ще има големи промени!“, категоричен бе Дончев. “От президентството ще поканите ли?“, попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът ѝ отговори, че ще има покана и към президентската институция да се включи и продължи: “По тази тема ще има много промени и ние трябва да се опитаме да обединим националните усилия те да се случат по най-добрия начин. На финала на това упражнение аз искам България да е от тези, които ще извлекат ползи, ще спечелят, а не да бъдем жертви на този процес!“.

   “Един деликатен въпрос, Вие сте човек, който има в кариерата си посветена доста енергия и идеи на неправителствения сектор, не се ли опасявате, че отново ще попаднем в “зелените ръце“ на “зелените“, които могат да се опитат да манипулират работата на този “Зелен съвет“, да ме прощават?“, попита водещата Илиана Беновска. Томислав Дончев отговори, че когато в един орган, утвърден с акт на Министерски съвет, участват институционални представители, когато се четат документи, когато се работи с достоверна информация, никой не може да манипулира работата му. Според него това трябва да е орган, който да генерира консенсус и съгласие. “По тази тема много лесно можем да се изпокараме, което няма да направи позициите ни при преговорите с европейските институции по-силни! Темата е изключително тежка, сериозна, отговорна и аз не искам българските представители, които и да са те, когато и да се водят тези разговори, да бъдат в отслабена позиция. Трябва да вземем пример от други държави, които имат нацонална консолидация и със сила отстояват позициите си!“, категоричен бе Дончев. “Кои примери ще ни дадете?“, попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът ѝ отговори, че те са най-различни, от една страна са държавите от Скандинавието, които са радикално прозелени и настояват за много по-амбициозни цели и редуциране на въглеродните емисии с до 60%. Имаме и държави като Полша, които директно казват, че тази “зелена сделка“ не им е по-вкуса. “Добре е по такива сериозни теми да има критичният минимум от национално съгласие!“, още веднъж подчерта Дончев.

Бъдещето на ТЕЦ “Марица Изток 2“ и работата на енергийната борса.

  “Веднага там Ви хващам, споменахте преди малко работодателите, дали не сме на критичния минимум на национално съгласие по отношение на енергетиката? Преди около две седмици имаше много остра декларация и публични изяви на върха на работодателските организации, които поискаха оставки на върха на БЕХ, НЕК, на ръководството на “Марица Изток 2“, затваряне на “Марица Изток 2“ и най-вече ги интересуваше образуването на цената на тока за промишлени нужди и това дали се търгува честно или нечестно на енергийната борса!“, попита водещата Илиана Беновска. Томислав Дончев отговори, че се е провела среща на работодателите с енергийния министър, която е преминала в конструктивен тон и на която са се обединили около някои общи точки, които трябва да бъдат изпълнени. “Съобщението на министър Петкова беше – няма да има оставки нито в ръководството на енергетиката, нито в “Марица Изток 2“, нито “Марица Изток 2“ ще се затваря, нито енергийната борса, а енергийната борса работи по европейските правила!“, припомни водещата Илиана Беновска. Томислав Дончев заяви категорично, че “Марица Изток 2“ няма да се затваря и добави, че когато някой представител на работодателите посочи дефект във функционирането на енергийната борса, той трябва да бъде отстранен. “Вие знаете, че има дефект в борсата ли, или говорите теоретично?“, попита водещата. Събеседникът ѝ отговори: “Не твърдя, че има дефект в борсата, всяка държавна институция по дефиниция е несъвършена в работата си, поне ако я сравните с обществените очаквания. Така че всяка препоръка за подобряване, всеки конкретен сигнал е от полза. Никой не е нито раздразнен, нито огорчен от това, че някой му е посочил някакъв кусур!“.

Горенето на отпадъци.

  “Това е хубава забележка, да Ви попитам тогава, декарбонизацията е на дневен ред, както казахте, защо ние сме толкова предпазливи психологически към горенето на отпадъци, подчертавам, а не на боклуци, както се употребява жаргонно?“, попита водещата Илиана Беновска. Томислав Дончев отговори, че това е така, защото българското общество по тази тема има исторически натрупвания. Той продължи: “Българите са свръхчувствителни дали някой не ги трови чрез въздуха, спомнете си Русе преди 3 десетилетия. Българите са свръхчувствителни дали във въздуха няма нещо невидимо, например след случая с Чернобил, което дългосрочно да им уврежда здравето. Нима след всички тези неща българинът може да е равнодушен към скрита опасност. Големият проблем е, че с тази тема се правят политически злоупотреби. Нека да кажа ясно – оползотворяването, включително изгарянето не е по дефиниция лошо. Има европейски държави, особено в Скандинавието, които изгарят над 60% от отпадъците, които генерират. Съвсем друг въпрос е как точно се гори и как се оползотворява отпадък. Това трябва да се случва по начин, който не застрашава чистота на въздуха и живота и здравето на хората. Това означава първо какъв отпадък се гори и второ в какви съоръжения. Ако искате да го обясня просто, това трябва да се случва във високотемпературни пещи, където не се отделят никакви вредни емисии за здравето на хората!“. Дончев призова да се говори по темата по-експертно и адекватно и добави: „Сега за съжаление след този скверен политически дебат, който се води през последните седмици, мнозинството от българите са убедени, че по дефиниция горенето на отпадъци е нещо лошо, а то не е!“.

  „Ще проведете ли в такъв случай една обяснителна кампания?“, попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът й отговори, че в последно време рационалният политически дискурс е много труден, разговорите стават все по-емоционални и в дадени моменти клонящи към истерия.

  “Защо, не сте ли много благосклонни вие правителството и министър-председателят Борисов към зачитане на всякакви протести, били те основателни или не?“, попита водещата Илиана Беновска. Томислав Дончев отговори: „Много е опасно, ако едно правителство би било неблагосклонно, както се изразихте Вие, или нечувствително, както бих казал аз, към каквато и да е форма на обществено недоволство, без значение дали е спонтанно или организирано!“. “Да, но все пак няма да пуснеш жена ти да ти се качи на главата с претенции, говоря Ви чисто житейски, не Ви говоря на “ти“!“, отбеляза водещата Илиана Беновска. Събеседникът ѝ отговори: “Не бих си взел жена, която се опитва да ми се качва на главата!“. “Доколко гражданското общество трябва да се държи като жена, която няма да ви се “качи на главата“?“, продължи с въпросите си водещата Илиана Беновска. Дончев отговори: “Когато обитаваш кабинет в Министерски съвет, ако престанеш да слушаш какво се случва “долу“ и какво викат хората, това означава, че не си вършиш работата! Не твърдя, че това означава автоматично изпълнение на исканията на всеки, това е невъзможно, понякога един ден се протестира за едно, на следващия ден се протестира точно за обратното. Но дали са един, двама, трима, петима, петдесет, сто – всеки, който иска нещо, всеки, който е недоволен от нещо трябва да бъде чут“.

Идеята за създаване на завод за рециклиране на отпадъци.

   “Добре, ето да чуете, беше при мен на гости строителният предприемач Александър Ваклин и председателят на Строителната камара Илиян Терзиев, те дадоха заявка, че са готови в публично-частно партньорство да построят завод за рециклиране на строителни отпадъци!“, заяви водещата Илиана Беновска. Томислав Дончев отговори, че не е запознат с това предложение, но смята, че всякаква форма на публично-частно партньорство, която води до инвестиция, е добре дошла. Вицепремиерът добави, че при всички положения ще се запознае с това предложение, просто до момента не е имал възможност да го направи през телевизията.

Работата на прокуратурата.

   “И говорейки за отпадъци, за енергетика, малко и за главния прокурор, той е много активен и в областта на опазването на околната среда, и в борбата с битовата престъпност, и в желанието да се прегледа приватизационния процес от началото му, както и по отношение на това да се възстанови справедливостта, очакването на народа за законност, каква е вашата оценка?“, попита водещата Илиана Беновска. Томислав Дончев отговори, че би се въздържал да дава политически оценки на която и да е от институциите на съдебната власт. “Не Ви питам политически, а граждански!“, уточни водещата Илиана Беновска. Събеседникът ѝ отговори: “Граждански ми е по-лесно. Естествено, че действията на прокуратурата трябва да са подчинени на това, което пише в законите, НПК и т.н., но според мен прокуратурата не може да е нечувствителна към всички обществени болки, очаквания и т.н. Тук естествено голямата тема, това е големият дефицит на прехода – справедливостта. Ако с активните си действия през последните месеци прокуратурата успее да върне поне малко усещането на гражданите за справедливост, това би било чудесно!“.

   “Промяна в Конституцията?“, попита водещата Илиана Беновска. Томислав Дончев отговори, че Конституцията трябва да отговаря на обществените очаквания и добави: “Аз не мисля, че това е текст, издялан в твърд камък, който не може да се променя по никакъв начин!“. “Тоест Вие сте склонен евентуално, ако има произнасяне по чл. 103 по отношение търсене на виновност на президента по определени производства, да не влизам в юридически детайли и второ, по отношение на давностните срокове, за да може да бъде разгледана и наказана както се изразява главният прокурор „бандитската приватизация“?“, попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът ѝ отговори, че какъвто и да е текст, свързан с имунитета на президента, би предизвикал нов низ от политическа истерия. Що се отнася до давността за приватизацията, то това е тема, по която трябва да се води дискусия. “Това поставя под въпрос стабилността на всички сделки и всякакви съдебни актове!“, отбеляза водещата Илиана Беновска. Вицепремиерът отговори: “По принцип не във всички сделки има криминален елемент, да имат повод за притеснение. Напомням Ви, че преди година самият аз повдигнах темата за промяна на Конституцията, като самият аз настоявах да се запише, че поне основното образование трябва да бъде задължително, защото в момента текстът е обвързан с възраст, а не завършване на определена образователна степен!“.

Политиките за интеграция на маргинализираните общности.

   “Добре, като говорим за образование говорим и за борбата на главния прокурор с битовата престъпност, защо толкова време отлежава и „прашасва“ стретегията на вашия колега вицепремиера Каракачанов за въвеждане на правила в живота и реализацията на циганите?“, попита водещата Илиана Беновска. Томислав Дончев отговори: “Колегата Каракачанов доколкото знам има амбицията да внесе концепцията следващата седмица на вниманието на Министерски съвет и се надявам Министерски съвет да има възможност да се произнесе!“. “А няма ли да застраши това, което се говори, че това са скритите гласове на всички партии?“, попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът ѝ отговори, че по-същественият въпрос отвъд политическите клишета е кои са адекватните мерки, които могат да бъдат взети в посока интеграция на маргинализираните групи. Той обясни: “С клишета и лозунги нещата няма да се получат. Аз твърдя, че първата тема отвъд всякакви концепции и стратегии е образованието, защото ако не искаме да загубим битката след 15 години, трябва да бъдат полагани усилия сега, както полагаме усилия в момента да няма нито едно дете в училищна възраст, което да не е в клас. Защото ако изтървем пет, десет или петнадесет хиляди, след 10 години можем да пишем много стратегии или концепции, но това няма да промени нищо. Втората голяма тема за мен е решаването на изключително тежкия проблем с незаконните жилища, гета, защото гетото репродуцира себе си. Там имаме концентрация на тежко социално положение, неграмотност и престъпност и този проблем трябва да бъде решен. Това не може да стане за седмица или две, трябват мероприятия в хоризонт 3 или 4 години. И това между другото е тема, по която е необходимо да има национално съгласие, защото с креслив тон и с разногласия няма как да ги решим нещата. За щастие ситуацията на пазара на труда е такава, че безработни са тези, които не могат или не искат да работят!“.

Машинното гласуване.

   “Добре, и тук веднага опираме, благодаря Ви за напомнянето, че сте искал промяна на Конституцията за основното образование, до електронното гласуване. Как тази таргет група, циганите, ще гласуват електроннно?“, попита водещата Илиана Беновска. Томислав Дончев отговори: “Както си ползват мобилните телефони!“. “Е, надали ги ползват за такива сложни операции!“, отбеляза водещата Илиана Беновска. Вицепремиерът отговори, че операцията по машинно гласуване с нищо не е по-сложна от набирането на номер по мобилен телефон или ползване на приложение. “Тоест вървим по този път?“, попита водещата Илиана Беновска. Дончев отговори: “Така пише в Изборния кодекс!“. “А малко хартиено гласуване за по-възрастните?“, продължи с въпросите си водещата. Събеседникът ѝ отговори, че тази тема е отворена и се надява Народното събрание, където е сформирана работна група, която трябва да извърши промени една година преди изборите, да вземе най-доброто решение. “За мен, ако има машинно гласуване, съществуването на паралелен хартиен ред само обърква нещата или допълнително ги оскъпява. Такова би могло да има в много малките секции, например под 300 гласоподаватели и по отношение на секциите в чужбина. Но решението е в ръцете на многоуаважаемото Народно събрание и се надявам то да произведе най-доброто решение, каквото пише в Наказателния кодекс, това и ще изпълним!“, заяви Дончев. Той уточни, че парламентът трябва да реши и какъв вид машини ще изберем. Самият той е привърженик на типа машина, която след като избирателят е гласувал електронно запаметява резултата, но и генерира бюлетина. Всички бюлетини, генерирани в изборния ден, остават запечатани в една урна, резултатът от протокола се генерира от машината и не може да има грешка в протокола, но ако все пак някой оспори резултата в дадена избирателна секция, може да  поиска ръчно броене на генерираните бюлетини.

Създаването на Съвет за развитие на гражданското общество.

    “И тогава естествено прехождаме към това, което обявихте като новина тази седмица, че предстои създаване на Съвет за развитие на гражданското общество, ще ми позволите една препратка, понеже Вие също се интересувате от други неща, напоследък рапът в световен мащаб отново се върна в класациите, този съвет дали ще успее да се пребори с онова, което е в основата и на приватизацията, и на съдопроизводството, и на оплакванията от страна на граждани и предприемачи, на Ицо Хазарта я помните песента – „Имам си човек навсякъде“?“, попита водещата Илиана Беновска. Томислав Дончев отговори: “Първо не слушам рап, не го считам за персонален недостатък! Според мен е хубаво да се разделите с всякакъв вид свръхочаквания към този съвет, той най-вече трябва да регулира деликатните отношения между държавата и третия сектор – неправителствените организации. Аз съм определен да изпълнявам функцията на председател на този съвет само с правото на съвещателен глас, решенията ще ги вземат всички членове на съвета“. “Какво означава това, това ще бъде някаква протоколна украса, “перла в короната“ на правителството ли?“, попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът ѝ отговори, че съветът ще е консултативен орган, който ще има за задача да зарежда Министерски съвет с актуалните теми, които са приоритет на гражданското общество. От друга страна самият Дончев ще има възможност да консултира с всички членове на съвета всичко, което се прави. Те ще имат право да изказват мнения, съображения, препоръки, да задават въпроси.

Реформите в ГЕРБ.

    “И един въпрос за финал, който ще обобщи дотук случващото се и ще начертае предстоящото – ГЕРБ управлява вече 10 години, Вие сте член и на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, опозицията ви упреква, че не правите реформи в управлението, какви реформи правите в ГЕРБ?“, попита водещата Илиана Беновска. Томислав Дончев отговори: “Понякога като тръгнем да правим реформи всички ни критикуват защо правим реформи. А иначе ако говорите за реформи в партията, партията като колективен организъм, ако за миг остане същата, това означава, че вече не отговаря на изискванията на членовете и симпатизантите. Тя трябва да се променя непрекъснато и се променя, и от гледна точка на хора, и от гледна точка на този арсенал от цели и приоритети, който би ни позволил всеки ден да бъдем по-добри от вчерашния ден. За мен новото въоръжение, така да се каже, трябва да бъде фокусирането върху неща, за които трудно се говори – това е икономическата трансформация, образованието, науката!“. “Корупцията?“, попита водещата Илиана Беновска. Вицепремиерът отговори, че корупцията е от този списък с теми, които никога не изчезват, корупцията и справедливостта са вечни теми, но темите за икономическата трансформация, образованието и науката трябва да са приоритетни, а не само за следващите избори.

Етичната комисия на ГЕРБ.

    “Какво се случва с Етичната комисия на ГЕРБ?“, попита водещата Илиана Беновска. Томислав Дончев отговори, че този орган работи. “Нещо много тихо работи!“, отбеляза водещата Илиана Беновска. Събеседникът ѝ отговори, че самата работа, поне докато се извършват проверки, изисква дискретност. Той продължи: “Моят съвет е, ако имате възможност се срещнете с никой от членовете на Етичната комисия, според мен ще Ви разкажат поне за затворените казуси“. “Затворен казус ли е кметът на Стамболийски Георги Мараджиев?“, попита водещата. Вицепремиерът отговори, че окончателно произнасяне трябва да има едва след като приключат всички проверки. “Не, защото Вие от Изпълнителната комисия излязохте с позиция, че не приемате неговия отвод като областен координатор за Пловдив!“, припомни водещата. Събеседникът ѝ отговори: “Да имаш апартамент само по себе си не е нито незаконно, нито неморално, но едва след като приключат всички проверки, тогава ще видим каква ще е окончателната ни позиция!“, с което завърши участието си  в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска пита” по “Канал 3 и “Радио К2” на 23-ти февруари 2020 година.

Лайфстайл

гледай на живо

24.02.2020
 • в момента
  Новини - Централна емисия
 • 20:15
  Патарински LIVE
 • 21:00
  Новини
 • 21:15
  Спорт в обектива