За нас

Канал 3 е информационната телевизия на България!

 

Канал 3 е най-бързо развиващата се и трупаща доверие телевизия у нас. Реална, достъпна, истинска, неподправена, задаваща вашите въпроси и търсеща важните за обществото отговори. Телевизията, която показва живота ни НА ЖИВО. 

Канал 3 винаги е първа на най-горещите точки и събития с актуална информация и коментари. Единствено по Канал 3 можете да гледате най-голямото политическо риалити - Парламентът, на живо всеки път, когато заседава.

Само по Канал 3 можете да гледате и най-зрелищното футболно първенство у нас, мачовете от "В" групите са всеки уикенд. Не ги пропускайте! Не пропускайте и коментарите НА ЖИВО след всички срещи на националния отбор по футбол и мачовете от "А" група, както и след други важни спортни събития.

Канал 3 е алтернатива на големите ефирни телевизии, заради своята обективност и гъвкава програма, която се подрежда всекидневно по според новините и събитията на деня.

Телевизията има смелостта да бъде различна и независима и да дава винаги думата на своите зрители. Канал 3 отразява живота ни, търси аргументите, но не насочва аудиторията към определени внушения.

Канал 3 заема само гражданска позиция и не се влияе от икономически и политически сили, което ни прави реална платформа на свободното слово и журналистическия професионализъм, етика и морал.

"Доставчик на медийната услуга е  "Елит Медиа България" EООД  с действителни собственици Ива Стоянова Стоянова и Огнян Димитров Димов."

 

About us
 
Channel 3 is the information TV of Bulgaria!
 
Channel 3 is the fastest developing and gaining people’s trust television in Bulgaria. Genuine, accessible, real, unforged, asking your questions and seeking answers which are important to our society. Television that shows our lives LIVE. 
 
Channel 3 always arrives first at the hottest spots and events and brings current information and analysis. Solely on Chanel 3 you are able to watch the biggest political reality show – the Parliament. All of the sessions each and every day live. 
 
Only on Channel 3 you can watch the most spectacular football championship in Bulgaria, third division games are broadcasted on weekends. Do not miss them! Do not miss the commentaries LIVE after each game of the national football team and first division, as well as other important sporting events.
 
Channel 3 comes into competition with the big broadcasting channels due to its impartiality and flexible programming that sets it apart every day due to the coverage of news and events of the day.
 
 The channel is brave enough to remain different and independent and to give its viewers the freedom to speak. Channel 3 covers our lives, seeks arguments but does not lead its viewership to certain suggestions. 
 
Channel 3 takes a stand on civil matters only, and is not influenced by political or economical forces which makes it a genuine platform of free speech and professional journalism, ethics and moral.