Парламентът на фокус
Източник: Канал 3

Парламентът на фокус

Яна Чинкова
Другото лице
Източник: Канал 3

Другото лице

Градът
Източник: Канал 3

Градът

Градът, Бисера
Социална мрежа

Социална мрежа

Милена Янинска
Икономика и бизнес с Димитър Драганов
Източник: Канал 3

Икономика и бизнес с Димитър Драганов
Миляна Велева

Миляна Велева

Седмицата с Канал 3 – обзорно предаване

Седмицата с Канал 3 – обзорно предаване

Миляна Велева
Миляна Велева

Миляна Велева

Миляна Велева

Миляна Велева

Денят на живо
Източник: Канал 3

Денят на живо

Денят на живо 5
Източник: Канал 3

Денят на живо 5

Мая Костадинова
Денят на живо 2
Източник: Канал 3

Денят на живо 2

Мая Костадинова
Денят на живо 7
Източник: Канал 3

Денят на живо 7

Мая Костадинова
Денят на живо 8
Източник: Канал 3

Денят на живо 8

Мая Костадинова
Денят на живо 3
Източник: Канал 3

Денят на живо 3

Димитър Драганов
Денят на живо 4
Източник: Канал 3

Денят на живо 4

Димитър Драганов
Денят на живо 6
Източник: Канал 3

Денят на живо 6

Димитър Драганов
Денят на живо 9
Източник: Канал 3

Денят на живо 9

Мая Костадинова
Денят на живо 10
Източник: Канал 3

Денят на живо 10

Мая Костадинова
Денят на живо 11
Източник: Канал 3

Денят на живо 11

Денят на живо 12
Източник: Канал 3

Денят на живо 12

Мая Костадинова
Денят на живо 13
Източник: Канал 3

Денят на живо 13

Мая Костадинова
Седмицата с Канал 3 – обзорно предаване
Източник: Канал 3

Седмицата с Канал 3 – обзорно предаване

Миляна Велева
Миляна Велева

Миляна Велева

Седмицата с Канал 3 – обзорно предаване

Седмицата с Канал 3 – обзорно предаване

Миляна Велева
Вечните песни
Източник: Канал 3

Вечните песни

Вечните песни
Денят на живо 14
Източник: Канал 3

Денят на живо 14

Имате думата 1

Имате думата 1

Имате думата 2

Имате думата 2

Имате думата 3

Имате думата 3

Йордан Георгиев и Кирил Лулев
Източник: Канал 3

Йордан Георгиев и Кирил Лулев

Йордан Георгиев

Йордан Георгиев

Кристиана Стефанова

Кристиана Стефанова

Кристиана Стефанова
100 кила
Източник: Канал 3

100 кила

100 кила
100 кила и Кристиана Стефанова
Източник: Канал 3

100 кила и Кристиана Стефанова

100 кила и Кристиана Стефанова
100 кила
Източник: Канал 3

100 кила

100 кила
100 кила
Източник: Канал 3

100 кила

100 кила
Мирослав Начев
Източник: Канал 3

Мирослав Начев

Мирослав Начев
Елена Димитрова Ангелова и Кристиана Стефанова
Източник: Канал 3

Елена Димитрова Ангелова и Кристиана Стефанова

Елена Димитрова Ангелова и Кристиана Стефанова
Елена Димитрова Ангелова
Източник: Канал 3

Елена Димитрова Ангелова

Елена Димитрова Ангелова
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Резултати от комплексна проверка на МК
Източник: Канал 3

Резултати от комплексна проверка на МК "Кремиковци“ във връзка с огромни нарушения, свързани с производството и разпределението на металите, произвеждане в комбината
Резултати от комплексна проверка на МК
Източник: Канал 3

Резултати от комплексна проверка на МК "Кремиковци“ във връзка с огромни нарушения, свързани с производството и разпределението на металите, произвеждане в комбината
Резултати от комплексна проверка на МК
Източник: Канал 3

Резултати от комплексна проверка на МК "Кремиковци“ във връзка с огромни нарушения, свързани с производството и разпределението на металите, произвеждане в комбината
5.	Снимка на МК
Източник: Канал 3

5. Снимка на МК "Кремиковци“ от 80-те год. на 20 век
6.	Договор за цесия между МК
Източник: Канал 3

6. Договор за цесия между МК "Кремиковци“, Кредитна банка (“Мултигруп“ и Дисконтова къща (“Мултигруп“, Андрей Пръмов)
6.	Договор за цесия между МК
Източник: Канал 3

6. Договор за цесия между МК "Кремиковци“, Кредитна банка (“Мултигруп“ и Дисконтова къща (“Мултигруп“, Андрей Пръмов)
8.	Анализ на финансовото състояние на
Източник: Канал 3

8. Анализ на финансовото състояние на "Кремиковци“ ЕАД към 30.10.1995 г. и забележки по предложения погасителен план за разсрочване на задълженията към местния и републикански бюджет
Приватизационен договор за продажбата на 71 % от акциите на ”Кремиковци“ ЕАД на
Източник: Канал 3

Приватизационен договор за продажбата на 71 % от акциите на ”Кремиковци“ ЕАД на "Дару металс“
Приватизационен договор за продажбата на 71 % от акциите на ”Кремиковци“ ЕАД на
Източник: Канал 3

Приватизационен договор за продажбата на 71 % от акциите на ”Кремиковци“ ЕАД на "Дару металс“
Допълнително споразумение за изчистване с пари от държавния бюджет на 180 млн. задължения на комбината
Източник: Канал 3

Допълнително споразумение за изчистване с пари от държавния бюджет на 180 млн. задължения на комбината
Допълнително споразумение за изчистване с пари от държавния бюджет на 180 млн. задължения на комбината
Източник: Канал 3

Допълнително споразумение за изчистване с пари от държавния бюджет на 180 млн. задължения на комбината
Пулс

Пулс

Антония Петрова и Пламен Митев
Източник: Канал 3

Антония Петрова и Пламен Митев

Антония Петрова и Пламен Митев 2
Източник: Канал 3

Антония Петрова и Пламен Митев 2

Антония Петрова и Пламен Митев 3
Източник: Канал 3

Антония Петрова и Пламен Митев 3

Антония Петрова и Пламен Митев 4
Източник: Канал 3

Антония Петрова и Пламен Митев 4

Антония Петрова и Пламен Митев 4
Източник: Канал 3

Антония Петрова и Пламен Митев 4

Антония Петрова
Източник: Канал 3

Антония Петрова

Антония Петрова 2
Източник: Канал 3

Антония Петрова 2

Антония Петрова 3
Източник: Канал 3

Антония Петрова 3

Пламен Митев
Източник: Канал 3

Пламен Митев

Пламен Митев 2
Източник: Канал 3

Пламен Митев 2

Антония Петрова 4
Източник: Канал 3

Антония Петрова 4

Антония Петрова 5
Източник: Канал 3

Антония Петрова 5

Източник: Канал 3

14.	Решението на МС за изчистването на 180 млн. деноминирани лева от заълженията на
Източник: Канал 3

14. Решението на МС за изчистването на 180 млн. деноминирани лева от заълженията на "Кремиковци“ ЕАД

Решението на МС за изчистването на 180 млн. деноминирани лева от заълженията на "Кремиковци“ ЕАД
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Кристиана Стефанова
Източник: Канал 3

Кристиана Стефанова

Кристиана Стефанова
Кристиана Стефанова
Източник: Канал 3

Кристиана Стефанова

Кристиана Стефанова
Кристиана Стефанова
Източник: Канал 3

Кристиана Стефанова

Кристиана Стефанова
Кристиана Стефанова
Източник: Канал 3

Кристиана Стефанова

Кристиана Стефанова