Документите с Антон Тодоров

Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Резултати от комплексна проверка на МК
Източник: Канал 3

Резултати от комплексна проверка на МК "Кремиковци“ във връзка с огромни нарушения, свързани с производството и разпределението на металите, произвеждане в комбината
Резултати от комплексна проверка на МК
Източник: Канал 3

Резултати от комплексна проверка на МК "Кремиковци“ във връзка с огромни нарушения, свързани с производството и разпределението на металите, произвеждане в комбината
Резултати от комплексна проверка на МК
Източник: Канал 3

Резултати от комплексна проверка на МК "Кремиковци“ във връзка с огромни нарушения, свързани с производството и разпределението на металите, произвеждане в комбината
5.	Снимка на МК
Източник: Канал 3

5. Снимка на МК "Кремиковци“ от 80-те год. на 20 век
6.	Договор за цесия между МК
Източник: Канал 3

6. Договор за цесия между МК "Кремиковци“, Кредитна банка (“Мултигруп“ и Дисконтова къща (“Мултигруп“, Андрей Пръмов)
6.	Договор за цесия между МК
Източник: Канал 3

6. Договор за цесия между МК "Кремиковци“, Кредитна банка (“Мултигруп“ и Дисконтова къща (“Мултигруп“, Андрей Пръмов)
8.	Анализ на финансовото състояние на
Източник: Канал 3

8. Анализ на финансовото състояние на "Кремиковци“ ЕАД към 30.10.1995 г. и забележки по предложения погасителен план за разсрочване на задълженията към местния и републикански бюджет
Приватизационен договор за продажбата на 71 % от акциите на ”Кремиковци“ ЕАД на
Източник: Канал 3

Приватизационен договор за продажбата на 71 % от акциите на ”Кремиковци“ ЕАД на "Дару металс“
Приватизационен договор за продажбата на 71 % от акциите на ”Кремиковци“ ЕАД на
Източник: Канал 3

Приватизационен договор за продажбата на 71 % от акциите на ”Кремиковци“ ЕАД на "Дару металс“
Допълнително споразумение за изчистване с пари от държавния бюджет на 180 млн. задължения на комбината
Източник: Канал 3

Допълнително споразумение за изчистване с пари от държавния бюджет на 180 млн. задължения на комбината
Допълнително споразумение за изчистване с пари от държавния бюджет на 180 млн. задължения на комбината
Източник: Канал 3

Допълнително споразумение за изчистване с пари от държавния бюджет на 180 млн. задължения на комбината
14.	Решението на МС за изчистването на 180 млн. деноминирани лева от заълженията на
Източник: Канал 3

14. Решението на МС за изчистването на 180 млн. деноминирани лева от заълженията на "Кремиковци“ ЕАД

Решението на МС за изчистването на 180 млн. деноминирани лева от заълженията на "Кремиковци“ ЕАД
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров
Антон Тодоров
Източник: Канал 3

Антон Тодоров

"Най-важният принцип, който ще следвам в предаването е истината, само истината, цялата истина. Нужна ни е пълната документална истина за нашето минало, настояще и опит за проникване в бъдещето. Ще правя това с максимална степен на честност и точност към фактите, такива, каквито съм ги открил, видял, прочел и записал в десетките архиви, с които работя вече години наред", казва Тодоров.

"Има ли документи, има и история. Ще се опитам да отговоря на някои от най-важните въпроси, които Ви вълнуват.

email: dokumentite@kanal3.bg