Пулс, 25.05.2019: Д-р Васил Трайков, предс. на Сдружението по кардиостимулация и електрофизиология


Пулс, 25.05.2019: Д-р Васил Трайков, предс. на Сдружението по кардиостимулация и електрофизиология

В студиото на "Пулс" д-р Васил Трайков, председател на Сдружението по кардиостимулация и електрофизиология говори за помощта при сърдечен арест и за новостите в лечението на аритмиите.