"Всеки следобед с Криси" 04.02.2016, част 2 - Димитрина Митрева; д-р Огнян Пелов и Александра Иванова; актьорът Петьо Цеков


"Всеки следобед с Криси" 04.02.2016, част 2 - Димитрина Митрева; д-р Огнян Пелов и Александра Иванова; актьорът Петьо Цеков