"Пулс" (22.10.2016) - д-р Галинка Павлова, проф. д-р Никола Владов; За медиците и за признанията на гилдията


"Пулс" (22.10.2016) - д-р Галинка Павлова, проф. д-р Никола Владов; За медиците и за признанията на гилдията