Емисия новини по Канал 3 на 25. 03. 2019г. от 15 часа