Мартин Гошев

Източник: Канал 3

 

Роден съм на 30 март 1984 г. в София. През 2002 г. завърших средно образование в 56 СОУ "Проф. Константин Иречек“ с профил Бизнес и финанси. През 2010 г. завърших бизнес-администрация в Нов български университет, специалност Мениджмънт и предприемачество. В момента съм първи курс Спортна журналистика - образователно-квалифакационна степен магистър във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет "Св. Климент Охридски“. 
 
До 2014 г. работих в транспортна фирма. През януари 2015 г. започнах работа в спортната редакция на Канал 3. Тренирал съм плуване и футбол. В свободното си време играя футбол, тенис и бокс. Мотивирам се от международните успехи на български спортисти.
Ползвам английски език.