Скорпион
23.10-22.11

20 Февруари 2020 г.

Вашата непостоянност и променливост ще ви довежда до непрекъсната промяна на служебното положението, средата и заниманията ви, както и на промяна във вашата емоционална възбудимост и изразяване. Притежавате неутолима жажда за приключения и странстване, като част от реализацията не бива да ви изненадва, че ще се осъществят именно днес.