Стрелец
23.11-21.12

20 Февруари 2020 г.

Прекаляването със спиртните напитки е възможно да ви направи инертни и непригодни за работата. В заниманията с търговия и финанси вложете повече внимание, за да се стигне до успешна реализация.