Стрелец
23.11-21.12

18 Януари 2020 г.

Днес се насочете към сделки с имоти или потърсете контакти с чужденци и чужди агенции, защото в това направление шансовете ви са най-добри. Предложения за краткотрайни връзки изобилстват през деня.