Дева
23.08-22.09

23 Март 2017 г.

Моментът е неблагоприятен за разглеждането на дела свързани с близки и роднини. Борсата все още продължава да представлява известна опасност за вас. Препоръчително е да избягвате общуването с влиятелни личности, защото много лесно могат да възникват разногласия.