Дева
23.08-22.09

14 Ноември 2019 г.

Днес не трябва да предприемате нищо сериозно. Обстановката около вас е нестабилна, а това ще бъде противно на усилията ви да постигнете сигурност в дома ви, във финансовата сфера. Ще се радвате на съпружеско разбирателство.