Козирог
22.12-20.01

22 Юли 2018 г.

Доходите ви идват предимно от литературата. Духът ви е също източник на възможности. Добри резултати от заниманията на Козирозите в изкуството. Умело свързвате живота на удоволствията с работата си.