Скорпион
23.10-22.11

20 Март 2019 г.

Необходимост да бъдете предпазливи. От вас се изисква да проявите разум при ръководенето на дневните задължения. Изоставили сте домашната работа. Започнете я колкото се може по-рано.