Стрелец
23.11-21.12

20 Март 2019 г.

Можете да се отдадете на любов или грижи за семейството, като удоволствието и от двете страни ще бъде голямо. Не е изключена някаква измама или опит да ви измамят, затова бъдете внимателни. Пътуванията ви обещават удовлетворение.