Телец
21.04-20.05

19 Юни 2019 г.

Ще установите контакт с образователни, културни или религиозни институции. Не е изключена възможността за пътуване. Научавате за съдебен процес, който се развива във ваша полза.