Дева
23.08-22.09

21 Август 2017 г.

Избягвайте финансовите съвети от когото й да е било, дори и от приятели. Бъдете внимателни с разходите. Налага се добра съсредоточеност в работата. Хората са склонни да се отнасят твърде експанзивно към вас. Споделете с любимия си човек оплакванията, ако имате такива, а не с останалите.