Дева
23.08-22.09

10 Декември 2018 г.

За вас този ден е добър, ако искате да направите нещо за дома си, неговото подреждане, дребни ремонти или промяна. Внимавайте при опериране с недвижимите си имоти, опасности от загуби при продажба или смяна на жилището.