Везни
23.09-22.10

20 Юни 2018 г.

Забравете за дребнавостите, за проблемите в службата и битовите неудачи. Променяйте всичко, което пожелаете, помнете, че сега сте в стихията си и може да направите много позитивни неща. Но все пак с новаторските идеи по-добре почакайте.