Скорпион
23.10-22.11

21 Август 2017 г.

Работата ви ще е ползотворна през този ден. Срещите и разговорите са успешни, но няма да окажат някакво бързо въздействие, към което вие се стремите. Не избързвайте с вземането на решения, те могат да почакат още няколко дни. Денят е щастлив за разрешаването на различни по вид проблеми.