Козирог
22.12-20.01

21 Август 2017 г.

Днес няма да се задържате дълго на едно място. Разнообразието, което все още търсите, откривате в колективна заангажираност. Пред вас се разкриват възможности за постигане на успех във водене на преговори, предприемане на инициативи и в обединяване на групи от хора, за обща дейност, независимо от техните убеждения.