Рак
22.06-21.07

24 Май 2019 г.

През деня ще бъдете предразположени към голяма активност, обикновено многопосочна и безредна. Ще се увеличи амбицията ви. Противопоставянето на семейните и професионалните ангажименти може да породи безпокойство и тревога.