Скорпион
23.10-22.11

16 Октомври 2019 г.

Разногласия и спорове с партньори или съдружници. Увеличава се вашето нетърпение, емоционална неустойчивост и импулсивност, както и раздразнителност. Възможни са дребни инциденти, заради проявена небрежност. Бъдете внимателни при шофиране и работа с режещи инструменти.