България e с над 40% по-ниско индивидуално потребление от средното за ЕС

Обединеното кралство, Финландия, Швеция и Франция отчитат нива между 7 и 17% над средното равнище

Евростат
Източник: Facebook

Потреблението на човек от населението варира от 56 до 134% от средното равнище за ЕС-28.
 
Фактическото индивидуално потребление (ФИП) измерва материалното благосъстояние на домакинствата. През 2018 г. индексите на физическия обем на ниво ФИП на човек от населението, изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), варира между държавите - членки на ЕС, от 56% за България до 134% за Люксембург от средното равнище в EС-28.
 
 
Данните, публикувани от Евростат - статистическата служба на ЕС, са базирани на ревизираните паритети на покупателната способност (ППС) и на последните актуални данни за БВП и населението, съобщиха от НСИ.
 
През 2018 г. десет държави членки отбелязват ФИП на човек от населението над средното равнище за ЕС-28. Равнището на ФИП на човек от населението е най-високо в Люксембург - 34%, следвана от Германия - 20% над средното за ЕС-28 ниво. Австрия, Дания, Белгия, Нидерландия, Обединеното кралство, Финландия, Швеция и Франция отчитат нива между 7 и 17% над средното равнище за ЕС-28.
 
ФИП на човек от населението за четиринадесет държави членки варира до 30% по-ниско от средното равнище за ЕС-28. В Италия, Ирландия, Кипър и Испания равнищата на ФИП на човек от населението са до 10% под средното за ЕС-28, като в Литва, Португалия, Чешката република и Малта са от 10 до 20% по-ниски, а в Словения, Гърция, Полша, Естония, Словакия и Румъния - от 20 до 30% по-ниски от средното равнище за ЕС-28.
 
Четири държави членки бележат ФИП на човек от населението повече от 30% под средното за ЕС-28 равнище. Латвия, Хърватия и Унгария имат от 30 до 40% по-ниско равнище, а България има над 40% по-ниско равнище на този показател от неговото средно ниво за държавите от ЕС-28.
 
През последните три години ФИП на човек от населението в сравнение със средното за ЕС-28 остава относително стабилно за повечето от държавите членки. Повишение е регистрирано в Румъния (71% от средното за ЕС-28 през 2018 г. в сравнение с 65% през 2016 г.), Словакия (73 към 68%) и Литва (89 към 85%). Най-голямо намаление е регистрирано в Швеция (108% през 2018 г. към 112% през 2016 г.), следвана от Франция (107% към 110%).
 
БВП е основният измерител на икономическата активност. През 2018 г. БВП на човек от населението, измерен в СПС, е в границите от 51% в България до 261% в Люксембург спрямо неговата средна величина в ЕС-28.
 
Европейският съюз (ЕС-28) включва: Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство.
 
Еврозоната (EЗ-19) включва: Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финландия.
10:08 | 20 Януари 2020 г.

Петя Аврамова: Водата на София няма да захранва Пе...

10:08 | 20 Януари 2020 г.
Нека да бъдем коректни. Не захранваме Перник с вода от София, а техническото предложение, което беше оценено като най-добро, това са допъ...
13:42 | 19 Януари 2020 г.

Увеличават безвъзмездната помощ за търговци, промо...

13:42 | 19 Януари 2020 г.
Вместо 50% безвъзмездна помощ, както през 2019 г., през настоящата година при представянето на вина зад граница, родните търговци ще полу...
21:08 | 17 Януари 2020 г.

Ревизоро от ТЕЦ Бобов дол: Нямаме упрек към комина...

21:08 | 17 Януари 2020 г.
Няма вредни емисии, става въпрос за неспазване на процедури, предстоят още претърсвания и изземвания в администрацията на ТЕЦ "Бобов...
18:07 | 17 Януари 2020 г.

БНБ: 3,6 млрд. евро са приходите ни от чуждестранн...

18:07 | 17 Януари 2020 г.
3,6 млрд. евро са приходите от международен туризъм за периода януари-ноември 2019 г. у нас, сочат данните на Българската народна банка, ...
Смениха директора на АЕЦ \
14:11 | 17 Януари 2020 г.

"Westinghouse" ще модернизира 5 и 6 блок на АЕЦ "К...

14:11 | 17 Януари 2020 г.
"Westinghouse Electric Company" обяви, че е подписала договор с АЕЦ "Козлодуй" в България за преместване на текущите ...
15:05 | 16 Януари 2020 г.

Лъчезар Борисов: На трето място в ЕС сме по финанс...

15:05 | 16 Януари 2020 г.
България може да бъде давана за пример в Европа по икономически показатели и в областта на корпоративното управление. Това отбеляза замес...