Срокът на валидност на личните карти се удължава с шест месеца

Лични карти
Източник: Фейсбук

Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март до 31 октомври 2020 г. се удължава с шест месеца, реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март.

Според приетите текстове за времето на удължения срок личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на България.

По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичане на удължения шестмесечен срок, се предвижда в разпоредбите. Освен това се удължава с шест месеца и срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторни превозни средства, изтичащи в периода на извънредното положение. За срока на удължаването свидетелството за управление на МПС е валиден документ само на територията на България. По искане на лицето ново свидетелство за управление може да се издаде и преди изтичане на шестмесечния срок.

Предвидено и срокът на валидност на документите за пребиваване на чужденци, издавани съгласно чл.59 от Закона за българските лични документи, както и на документите по чл. 59 ал.3 от същия закон, издавани на членовете и семействата на гражданите на ЕС или на членовете на семействата на гражданите на държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които имат право на свободно придвижване също се удължават с шест месеца.
 
Предвидено е за срока на удължаване документите да се смятат за валидни само на територията на България и да удостоверяват само правото на пребиваване.
 
Според текстовете чужденец с разрешено продължително пребиваване в България, на който срокът за пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение, може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14 дневен срок след отмяна на извънредното положение, като срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.
 
 
23:38 | 31 Март 2020 г.

Караянчева извънредно: Д-р Хасан Адемов е с положи...

23:38 | 31 Март 2020 г.
    Имаме народен представител с положителен тест за коронавирус – доктор Хасан Адемов от ДПС, няма да отговарям ...
22:14 | 20 Март 2020 г.

Домашни животни може да бъдат разхождани в паркове...

22:14 | 20 Март 2020 г.
Министерството на здравеопазването информира, във връзка с издадената днес заповед на здравния министър за въвеждане на нови противоепиде...
Народно събрание
21:08 | 20 Март 2020 г.

Парламентът допълни санкциите при неизпълнение на ...

21:08 | 20 Март 2020 г.
Парламентът допълни санкциите в Закона за здравето при неизпълнение на противоепидемичните мерки. Това стана с приемането на второ четене...
20:45 | 20 Март 2020 г.

Депутатите приеха мерки срещу спекулата с цените

20:45 | 20 Март 2020 г.
Депутатите приеха условия как да се изчисляват цените по време на действието на Закона за извънредното положение, за да не се получава сп...
16:20 | 20 Март 2020 г.

Емил Димитров: В България не са внасяни медицински...

16:20 | 20 Март 2020 г.
В България не са внасяни медицински отпадъци. Това каза министърът на околната среда и водите Емил Димитров в отговор на въпрос от лидера...
15:23 | 20 Март 2020 г.

Без отсрочка при вноските за кредити

15:23 | 20 Март 2020 г.
Парламентът отхвърли предложението на ВМРО до края на извънредното положение да спрат да текат сроковете на дължимите вноски по кредитите...