Депутатите приеха промени в Закона срещу изпирането на пари

С новите текстове се въвежда забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове

Депутатите забраниха анонимните сейфове на първо чете
Източник: БГНЕС

Депутатите забраниха анонимните сейфове на първо чете

Без дебати депутатите приеха на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 
Със Законопроекта в българското законодателство се въвеждат правилата на т.нар. Пета директива. Законопроектът практически въвежда и първата регулация на дейности, свързани с виртуалните валути, с оглед предотвратяване на изпиране.
 
 
С новите текстове се въвежда забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име. Основните промени, въведени с Петата директива по отношение на борбата с изпирането на пари, са насочени към разширяване на правомощията за пряк достъп до информация и повишена прозрачност за действителните собственици и регулирането на виртуалните валути. Петата директива прави съществена законодателна стъпка, като въвежда легални дефиниции на две основни понятия, свързани със сделките с виртуални валути, а именно - на "виртуални валути" и на "доставчик на портфейл, който предлага попечителски услуги".
 
Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), приет през март м.г., въведе изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (т. нар. Четвърта директива). С това държавата ни ще изпълни поетите ангажименти във връзка с намеренията ни за присъединяване към Валутния механизъм на Европейския съюз и приетото в тази връзка Решение № 611 на Министерския съвет от 27.08.2018г. за одобряване на план за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм ІІ (ERM ІІ) и към Банковия съюз.
 
Депутатите решиха още Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) да е отговорната администрация за събира глобите и имуществените санкции по европроекти. Новата отговорност й се вменява с приемането на промените в Закона за рибарството и аквакултурите на първо четене.
 
Със законопроекта бяха потвърдени и правомощието на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да издава решения за финансови корекции от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ, получена поради нарушение от ползвателите по мерките от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. (ОПРСР).
 
С текстовете се дава възможност на изпълнителния директор на ИАРА, извън основанията по ал. 4, да издава актове за установяване на публично държавно вземане по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ, получена поради нарушение от ползвателите по мерките от ОПРСР.
16:32 | 21 Януари 2020 г.

Борисов и Дуда: Евроатлантическото бъдеще на Запад...

16:32 | 21 Януари 2020 г.
Премиерът Бойко Борисов разговаря с президента на Полша Анджей Дуда в Давос в рамките на Световния икономически форум. Двамата обсъдиха з...
13:26 | 21 Януари 2020 г.

Борисов се срещна с председателя на ЕП Давид Сасол...

13:26 | 21 Януари 2020 г.
Предизвикателствата пред Европа, Европейският зелен пакт и новата многогодишна финансова рамка на ЕС бяха във фокуса на разговора на мини...
13:22 | 21 Януари 2020 г.

Борисов и Фон дер Лайен обсъдиха промените в клима...

13:22 | 21 Януари 2020 г.
Министър-председателят Бойко Борисов разговаря с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в рамките на Световния икономически форум в Даво...
12:58 | 21 Януари 2020 г.

Станишев почерпи баница с късмети и каза, че няма ...

12:58 | 21 Януари 2020 г.
БСП винаги е била партията, която най-яростно е отстоявала честността на изборите в България и всяко съмнение върху провеждането на вътре...
10:56 | 21 Януари 2020 г.

Премиерът Бойко Борисов се срещна с министъра на в...

10:56 | 21 Януари 2020 г.
Министър-председателят Бойко Борисов разговаря с министъра на външните работи на Турция Мевлют Чавушоглу. Срещата се състоя в рамките на ...
10:39 | 21 Януари 2020 г.

Борисов: България последователно подкрепя усилията...

10:39 | 21 Януари 2020 г.
„България последователно подкрепя усилията на страните от Западните Балкани по пътя им към членство в ЕС”. Това отбеляза мини...