Спад на безработицата в края на 2014 г.

Спад на безработицата в края на 2014 г.

Безработните в страната през четвъртото тримесечие на 2014 г.  са 354 500, а коефициентът на безработица – 10.6%, съобщиха от Националния статистически институт. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г. броят на безработните е по-нисък с 19.4%, а коефициентът на безработица (съотношението между броя на безработните лица и работната сила) – с 2.4%.

Намаление на безработицата през посочения период се наблюдава както при мъжете, така и при жените, достигайки съответно 11.4 и 9.7%. От общия брой на безработните през четвъртото тримесечие на 2014 г. 203 хил. (57.3%) са мъже и 151 500 (42.7%) – жени.

От всички безработни 13.8 на сто са с висше образование, 51.4 на сто – със средно, и 34.8 на сто – с основно и по-ниско образование.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. продължително безработни (от една или повече години) са 226 700, или 63.9 на сто от всички безработни, като в сравнение със същото тримесечие на предходната година делът им се увеличава с 3.9 процентни пункта.

От общия брой на безработните 56 900 или 16 на сто търсят първа работа. През четвъртото тримесечие на 2014 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 17.6 на сто – съответно 18.5 на сто за мъжете и 16.5 на сто за жените, като се наблюдава спад.