За нас

Елит Медиа България, ЕООД – телевизия Канал 3 - се присъедини към BSS Media Group, с което се цели засилване на общата позиция на Групата сред българската аудитория, в резултат на очакваната синергия между двете медии.

С осъществяването на сделката BSS Media Group разширява своята аудитория, като към радио Веселина, радио Витоша, радио MAGIC FM, радио THE VOICE, MAGIC TV и THE VOICE TV, се присъединява информационна телевизия с гъвкава програмна схема и изградено обществено доверие.

Доставчик на медийната услуга е Елит Медиа България, ЕООД с действителен собственик Гергана Стефанова Данова.