Контакти

"Елит Медиа България" EООД

гр. София 1379, ул. “Aрх. Петко Момчилов” №2

GSM: 0889 888 801

 

 

Съвет за електронни медии

Адрес: гр. София, бул. “Шипченски проход” 69

Тел: 02/ 9708810

Факс: 02/ 9733769

E-mail: office@cem.bg