Социална мрежа, 4.03.2019: Галина Лачева и Звездимир Ташев - как се помага на хора в нужда


Социална мрежа, 4.03.2019: Галина Лачева и Звездимир Ташев - как се помага на хора в нужда

Активистите Галина Лачева и Звездимир Ташев в студиото на "Социална мрежа" - как да се помага на хората в нужда.