Социална мрежа, 11.09.2019: Как да върнем в клас децата от уязвимите групи?


Социална мрежа, 11.09.2019: Как да върнем в клас децата от уязвимите групи?

Как да върнем в клас децата от уязвимите групи - етническите малцинства и мигрантите? В "Социална мрежа" са експертът от МОН Мариета Кротнева и Мануела Радева от "Център за интеграция на децата от етническите малцинства".