"Социална мрежа": Какво е отношението на българското общество към бежанците


"Социална мрежа": Какво е отношението на българското общество към бежанците

Каква е социалната интеграция на хората от бежанската общност, с какво се сблъскват в ежедневната си адаптация и трудно ли им е да си намерят работа? Разговор от първо лице в предаването „Социална мрежа“ на Канал 3.