Парламентът рестартира процедурата за избор на председател на КЕВР


Парламентът рестартира процедурата за избор на председател на КЕВР

Депутатите гласуват наново процедурни правила за избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. С тях ще се определи как ще се предлагат кандидатите, а също и реда за изслушването им в ресорната парламентарна комисия.