"Пулс" на 12.07.2020 г.: Д-р Марин Пенков, УМБАЛ "Св. Иван Рилски"


"Пулс" на 12.07.2020 г.: Д-р Марин Пенков, УМБАЛ "Св. Иван Рилски"

Първият български лекар с европейска диплома по детска неврорентгенологи д-р Марин Пенков, началник на Клиниката по образна диагностика в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" разказва в първата част на днешното издание на "Пулс" за бъдещето в образната диагностика – субспециализацията на лекарите и новият ЯМР в болницата.