Български гъби се изнасят на европейските пазари


Български гъби се изнасят на европейските пазари

Между 500 и 700 лева дневно могат да изкарат семейство опитни гъбари от бране на манатарки в Еленския Балкан. Кампанията по бране на диворастящи гъби вече приключва с намаляването на валежите и влагата. За цели села в района на Елена гъбарството и билкарството през лятото е основен поминък. Единствената преработвателната фабрика в района изкупува тонове продукция от гъбарите и изнася консервирани гъби в Европа.