Ученик изобрети инвалидна количка, която изкачва стълби


Ученик изобрети инвалидна количка, която изкачва стълби

Теодор Тодоров е завършил подготвителното училище на Техническия университет - ТУЕС