16-годишно момче, приковано на инвалидна количка, стана затворник в дома си заради повреден асансьор


16-годишно момче, приковано на инвалидна количка, стана затворник в дома си заради повреден асансьор

16-годишно момче, приковано на инвалидна количка, стана затворник в дома си заради повреден асансьор. От 7 месеца Радослав Борисов от Велико Търново е в принудителна изолация. Момчето страда от мускулна дистрофия, тип Дюшен. А майка му води битка, за да бъде поправен повреденият асансьор или да бъде осигурен нов.