Главният прокурор и МВР отчетоха съвместната си работа срещу битовата престъпност


Главният прокурор и МВР отчетоха съвместната си работа срещу битовата престъпност

Проведе се съвместно съвещание на професионалното ръководство на МВР и ръководството на ВКП в сградата на Главна дирекция "Национална полиция". Темата е отчитане на резултатите по противодействие на битовата престъпност.