Социална мрежа, 28.07.2020. Гост е Красимир Георгиев


Социална мрежа, 28.07.2020. Гост е Красимир Георгиев

Липсва толерантност от страна автомобилните шофьори към мотористите. Тази нетолерантност донякъде е провокирана и от самите мотористи, защото те масово не спазват правилата за движение по пътищата, а и за нива на шум. Много от мотористите също не са толерантни. Такова мнение изрази Красимир Георгиев от асоциацията за квалификация на автомобилистите в "Социална мрежа" по Канал 3.