Прокуратурата е проверила общо 28 приватизационни сделки


Прокуратурата е проверила общо 28 приватизационни сделки

От януари тече този процес, като се очаква броят на проверените приватизации да се увеличи значително