Ловният сезон е открит


Ловният сезон е открит

Начало на ловния сезон. Разрешен е обстрела на пернат дивеч. От агенцията по горите призоваха към отговорно отношение към природата и повече бдителност, предвид опасността от пожари.