От днес животновъдите и пчеларите кандидатстват за финансово подпомагане по "de minimis"


От днес животновъдите и пчеларите кандидатстват за финансово подпомагане по "de minimis"

Предвиденият бюджет по помощта de minimis е 25 милиона и 660 хиляди лева. От нея могат да се възползват фермери, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки. На финансиране подлежат стопани, които са получили помощ по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2019. Другото условие е да са подали валидно заявление за директни плащания за Кампания 2020. Ставките за подпомагане на животновъдите варират в зависимост от броя и вида на отглежданите животни. Те са до 40 лева за млечни крави, до 110 лв. за месодайни крави, до 80 лв. за биволи и до 15 лв. за овце и кози-майки.  Ресурсът по минималната помощ de minimis за пчеларите е в размер на 5 милиона лева.