Кабинетът решава за разпределението на евросредствата за преодоляване на COVID-19


Кабинетът решава за разпределението на евросредствата за преодоляване на COVID-19

Редовното правителствено заседание в сряда ще се проведе с видеоконферентна връзка.
Сред очакваните решения на Министерски съвет са проект за одобряване на индикативно финансово разпределение по оперативни програми 2014 - 2020 г. на средствата от Европейския съюз в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (react-eu).
 
Министрите ще одобрят доклад относно информация за касовото изпълнение на Държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2020 г., както и проект на решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили.