Извънредното заседание на Народното събрание не събра кворум


Извънредното заседание на Народното събрание не събра кворум

При второто преброяване отново имаме 78 депутати за кворум. Не можем да проведем заседание, съобщи председателят на Народното събрание Цвета Караянчева след втория опит за регистрация на депутатите в зала.