ВАП: МОСВ да прецени дали да наложи санкции за нарушенията при проверки на мини и хвостохранилища


ВАП: МОСВ да прецени дали да наложи санкции за нарушенията при проверки на мини и хвостохранилища

Върховна административна прокуратура (ВАП) ангажира министъра на околната среда и водите да прецени предпоставките за налагане на административнонаказателна отговорност за открити нарушения при проверки на мини и хвостохранилища.