Събор на дъновистите в Рила планина


Събор на дъновистите в Рила планина

Ежегодният лагер в Рила планина събира освен последователи на Петър Дънов, известни като Бялото братство, а и много туристи, идващи, за да видят магическия танц "Паневритмия"