В Колумбия правят фигури от пластилин под формата на молекулите на COVID-19


В Колумбия правят фигури от пластилин под формата на молекулите на COVID-19

В Колумбия правят фигури от пластилин под формата на молекулата на COVID-19. Целта е да бъде повишена осведомеността на хората за опасността от вируса и голямото му разпространение.