210 тона опасен отпадък е загробен в землището на с. Рупци


210 тона опасен отпадък е загробен в землището на с. Рупци

Приключиха действията по разследването на открития загробен опасен отпадък в землището на с. Рупци, общ. Червен бряг. Установено е, че в землището на селото в силажни ями са били загробени 210 тона опасен отпадък, който не подлежи на последващо рециклиране. Отпадъците са били предадени за съхранение от дружество от групата „Монбат“ на друго търговско дружество, което не притежава нужните инсталации за оползотворяване на опасните отпадъци и те са били заровени в землището на с. Рупци